Sibank bg krediti

table
СмайлКредит Интереси:Работим ли заедно ? Не ? Следователно не съм ви колега и не ме наричайте така. Кредитите за стартиращи компании се предлагат от ограничен кръг банки и то най-вече по правителствения проект Гаранционен фонд за микро кредитиране”. Този проект дава достъп до кредитен ресурс на малки и средни предприятия безработни физически лица занаятчии кооперации и земеделски производители които понастоящем не могат да отговорят на изискванията на банките. Тези заеми обикновено се търсят от хора който не работят по трудов договор поради което не могат да се обърнат за услуги към банките. Кредитът в повечето случаи е за лечение на близък или възрастен родител. 500% годишна лихва още пазя таблици за погасяване от преди няколко години. А защо в България съществува това понятие работа на Граждански договор? В други части на Европа подобен тарикатлък няма. Регулярен доход. Въпросът с дохода винаги е на едно от челните места когато се отнася до отпускане на кредит. Трябва да имате предвид няколко основни неща: дохода трябва да покрива текущите Ви разходи както и вноската по новия кредит; част от дохода трябва да бъде доказуем като заплата пенсия хонорар и др.; ако работите на трудов договор то той трябва да е безсрочен. Трябва да знаете че от фирмата кредитор ще проверят дали не сте в предизвестие за напускане или освобождаване от работа. Когато кандидатствате в офис или у дома може да Ви поискат и документ удостоверяващ доказуемата част от дохода като фиш за заплата трудов договор пенсионно решение банкови извлечения и др. Клиентите които са се свързали с банките чрез чат не са изпитали никакви проблеми -100% положителни отговори. Всички от тях са имали възможност да се свържат със служител почти веднага (времето за изчакване е било максимум до 1 минута) като той е бил готов да предложи своята помощ. Консултантите са предоставили задълбочени отговори били са учтиви и не са допускали правописни или други грешки.