Kpedit

table
София Комерс Кредит Груп АД Законът поставя изисквания за учредяване на такива институции макар тези изисквания да не са така високи както при банките (става дума за минимален капитал регистрация и т.н.). Небанковите кредитни институции също подлежат на регистрация. БНБ поддържа специален регистър на финансовите интитуции където ако съм заинтересован мога да направя справка. Фирмите за заеми/кредити или така наречените – небанкови „институции”. При тях нарушенията драстично по големи /сравнени с банките/. Обикновено разчитат на факта че даваните в заем суми са в малки размери. Лихвите и условията са фрапиращо несправедливи и неравноправни. При фирмите за отпускане на заеми/кредити – сумите които са надвзети обикновено са 5-10 пъти по – големи от тези на банките. Има няколко начина за получаване на пари при кредит от Credissimo. В самото искане посочвате един от възможните начини за получаване на бързия кредит. Може да е по банкова сметка или в брой на касите на EasyPay и FastPay както и на място в техните офиси с лична карта. Освен да подадете молба директно на сайта можете да ползвате и мобилното им приложение което има много приличен вид. Нека първо видим какво означава кредитно досие и ЦКР. Когато теглите кредит от банка или друга финансова институция информацията за този кредит се съхранява в ЦКР (Централен Кредитен Регистър) към БНБ. Тази информация представлява Вашето кредитно досие. То показва какви кредити имате към настоящия момент и как сте погасявали Вашите задължения през последните няколко години. От него може да се види дали сте плащали корекно и в срок вноските си по кредитите. Когато искате кредит от дадена банка първото нещо което тя прави е да провери Вашето досие в ЦКР. Ако то е лошо шансът да Ви отпусне кредит намалява значително. Ето от тук идва и проблема със заемите и кредити за хора с лошо ЦКР и лошо кредитно досие. Въпреки всичко банката може да Ви отпусне заем но той ще е с по-висока лихва. С по-високата лихва банката покрива риска произтичащ от това да не погасите задълженията си към нея. Тази лихва може да се окаже и твърде висока и непосилна за Вас. работи от понеделник до петък с работно време от 9 сутринта а кредити се отпускат до 18:00. Кредит от могат да получат хора на възраст 18 до 85 години без гаранция и поръчителство което е основната причина за бързото разглежданена заявките и прехвърлянето на парите тъй като не е необходимо подаване или издаване на документи. В този случай е достатъчно да имате мобилен телефон и банкова сметка в Бългрия. Парите ще бъдат отпуснати в рамките на няколко минути.