Barzi krediti bg

table
Credissimo До Заплата Е Бърз Безлихвен Заем До 600 Лв. Основната предлагана услуга от тези фирми е заемът известен сред потребителите като „бърз кредит. Онова което прави потребителският кредит отпускан от небанково дружество „бърз е административната олекотеност която води до по-кратки срокове за одобрение и предоставяне на средствата. Предсрочна изискуемост. Банката може да обяви един кредит за предсрочно изискуем при непогасяване в срок дори на една-единствена вноска. Последиците от това са че аз дължа веднага главницата към този момент начислени наказателни лихви за просрочие съдебни такси и разноски. Наказателната лихва започва да тече от следващия ден на който е трябвало да платя вноската по заема и тече докато не изплатя дължимата вноска. Лихви. При бързите кредити е трудно и дори неуместно да говорим за лихви. Защо? Първо защото нормалните лихви по потребителските кредити в страната варират между 10 и 20% в зависимост от вида на кредита срока и сумата която теглите. При бързите кредити тези проценти са десетократно по-високи (теглите 1000 връщате 4000). Сами разбирате че лихва която е неадекватно висока вече не е лихва а по-скоро надценка бих казал аз. Предимствата които получаването на бързи заеми има са в основата на високия потребителски интерес към тях. За много хора това е едно добро решение да запълнят празнините в бюджета си във време на спешни разходи и закъсняващи приходи. По същество подобен род услуга е направена така че да бъде лесна и достъпна за клиентите като им спести максимално усилията да получат бърз заем. В тези случаи трябва бързо да образувате дело пред Върховен касационен съд и да искате отмяна на арбитражното решение поради това че не сте узнали за воденото срещу вас дело. Бъдете много внимателни тъй като срокът за дело пред Върховен касационен съд е само тримесечен от уведомлението до вас и често се оказва че този срок е изпуснат тъй като се водите узнали за арбитражното решение поради фикцията която описвам по-горе.