што е кредитирање

table
Заложни Къщи Доверие ООД В Велинград Фирма Фератум има над десет годишен опит в отпускането на бързи кредити и се стреми да покрива всички изисквания на своите клиенти. Фератум си самопоставя мисията да отпуска бързи кредити без купища документи и изцяло онлайн. Кратките срокове за отпускане на заем са приоритет за фирмата. Годините минаваха. Макар и вече научен сътрудник Венци не държеше да има самостоятелна тема. Но иначе се чувстваше повишеното й самочувствие. С Шефката се разбираха отлично. Влезна в партийното бюро получи апартамент. Междувременно Шефката стана ректор на ХТИ-Бургас. По молба на Венци тя уреди приемането на едно протеже на ректора на ИСИ-София в ХТИ-Бургас а в замяна синът на Венци бе приет в ИСИ-София. Скелетите се превръщали във вкаменелости по различни начини.При някои вкаменелости външните и средните слоеве на коститеобразуващи скелетаса се превърнали в минерали.Така костите са се вкаменили.Ако кал запълни вътрешните кухини на костите – например на черепа или канали на средното ухо – се образува отпечатък.В този случай костта се разгражда.Намирани са обаче вкаменелости на празни черепи.Така учените могат да направят отпечатък на мозъка на животното.Много редки са сучаитепри които са намирани мумифицирани динозаври в сух пясъккойто постепенно се е превърнал в скалазапазвайки отпечатък от кожата. Друг недостатък на някои от кредитните институции отпускащи „бързи кредити се явяват неясните условия права и задължения описани в договора за кредит. Клиентът реално не може да се ориентира каква част от главницата и лихвата е изплатил във всеки един момент. Трудно му е да разбере и как е калкулирана цената на кредита или при какви условия същият може да бъде предсрочно погасен. По-късно наказанието бе намалено от Апелативния съд на четири години тъй като ставало дума за злоупотреба с доверие а не за присвояване. Делото бе пратено във ВКС откъдето го върнаха в Пловдив с нови указания. През януари 2010 г. Апелативният съд увеличи присъдата на ексбанкера на осем години а на 16 юли същата година ВКС потвърди изцяло наказанието.