фи банк кредити

table
Бърз И Лесен Кредит До 5000 Лева Почтени и прозрачни кредити с индивидуален подход и отговорно отношение към всеки клиент. Тези бързи кредити се считат за краткосрочно кредитиране и обикновено срокът за погасяване е от 5 до 30 дни което означава че ще трябва да изплатите вашия онлайн кредит с еднократно плащане. Разбира се има и кредитори които ще ви позволяват да заемете пари за по-дълги срокове както и да ги изплатите на няколко плащания но такива кредити обикновено се считат за дългосрочни. При краткосрочните заеми съществува и опцията за удължаване срока за погасяване но това е платена услуга и ще трябва да плащате фиксирана сума за удължаване на срока за погасяване от 7 до 14 дни или дори до 30 дни. Бързите кредити се отличава с по-високи лихви в сравнение с класическото банково кредитиране. Причината поради която най-вероятно не забелязвате това е че бързото кредитиране предполага суми в по-малки размери. От тук следва че и лихвите които ще трябва да се заплатят като сена на кредита са значително по-малки като размер но високи като процент в сравнение с цялостния размер на кредита. Понятието „периодични плащания” по смисъла на чл.111 б.”в” от Закона за задълженията и договорите се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи имащи единен правопораждащ факт чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви. Но понякога можете да получите кредит дори и да нямате работа защото безработен не означава че нямате никакви доходи тъй като има най-различни видове доходи като пасивен доход пенсия и осигурителен доход който не се брои за официална трудова заетост. Дори и да нямате редовни доходи някои кредитори са готови да поемат риска и да ви позволят да заемете пари стига да не сте включени в черния списък на длъжниците и кредитният ви рейтинг да не е лош. Обикновено хората могат да получат тези заеми без трудов договор ако вече са били кредитирани от същата компания и са погасявали дълговете си в пълния им размер без каквито и да е забавяния. Това печели доверието на кредиторите че ще направите всичко по силите си да изплатите заема след като го получите.