фирмени кредити

table
Потребителски Кредити След отмяната от Народното събрание на арбитражните съдилища за потребителските спорове фирмите за бързи кредити взели повече лихви от допустимия по закон размер от своите клиенти трябва да им върнат надвзетото. Съгласно съдебната практика по делата за т. нар. „бързи кредити потребителите трябва да върнат на търговеца само действителната сума която са получили като заем. Една голяма част от потребителите които вече са върнали заемите си са върнали повече отколкото са дължали. Тези клиенти на фирмите за бързи кредити може да поискат от съда надплатените суми да им бъдат възстановени. Трето публикациите „Правене на бизнес” предизвикаха остри критики от МОТ международните синдикални организации неправителствени организации от САЩ и Европа водещи световни икономисти. В продължение на шест години Световната банка беше подложена на растящ натиск от всички посоки което сериозно накърни нейния авторитет като институция разработваща глобални стратегии за икономически реформи и сравнителни анализи. Макар и закъснял отговорът беше категоричен: върховният мениджмънт на Банката взе решение за отказ от инструментариума „Правене на бизнес” което има задължителен характер за аналитичните звена и финансовите структури пръснати по целия свят. Във ВАСХНИЛ Лисенко и лисенковистите нанасят толкова тежки поражения на морала и професионализма в Академията че тя не може да се съвземе с десетилетия. От 1964 година до разпадането на СССР през 1991 година никой в съюза и по света не гледа и не приема насериозно ВАСХНИЛ. През 1992 г. името ВАСХНИЛ е заличено а Академията е закрита и трансформирана. И БАН ще стигне дотам ако юхновистите преизберат лидера си Юхновски да управлява Академията четвърти мандат след като я докара до просешка тояга деструкция и деморализация през първите си три мандата. Да се надяваме че членовете на Общото събрание няма да допуснат БАН да стане окончателно за резил и да бъде ликвидирана като ВАСХНИЛ. Като цяло потребителските кредити са с по-ниски максимални суми и срокове в сравнение с ипотечните. За да получите потребителски кредит в размер 10000-20000 лева често е необходимо да попаднете в списъка с преференциални клиенти на банката. Такива клиенти отговарят на следните изисквания: сключено от Вашия работодател споразумение /договор/ с банка според който служителите ползват преференциални условия за кредит често с изискване за превод на работната заплата по сметка; официални доходи над средното ниво т.е. достатъчни за покриване на определено по-строгите изисквания на банките при потребителските кредити. Орлин Спасов:Да журналистите нямат силно действащ синдикат. Те са много разслоени като група по медии. Всеки се е затворил в своята собствена ниша и в много малка степен тази професионална група разбира че тя има свой собствен интерес който трябва да отстоява и че отстояването на качествената журналистика на синдикалната защита и на други подобни неща е нещо изключително важно за стойността на тази професия. Когато това не се случва съответно се получава отваряне на различни вратички за натиск върху всеки по отделно и върху професията като цяло.