фирмени кредити за нови фирми

table
Как Да Се Възползвате Ефективно От Тях Краткосрочните заеми които отпускат много небанкови организации като MiniZaem през последните десетина години станаха много популярни и основната причина за това е че осигуряват бързо и облекчено кредитиране. Какво се случва в действителност? На 19 юни 2005 г. Воденичаров подава молба а на 23 юни ректорът подписва заповед за прекратяване на трудовите му правоотношения с ЮЗУ по взаимно съгласие. Така Воденичаров престава да бъде както декан така и член на академичния състав на учебното заведение. При това положение за да бъде законно завръщането на професора в университета трябва да стане след конкурс с тримесечен срок обявен в Държавен вестник. Такъв не е имало. Настояваме на основание чл.18 от ЗРТ да предоставите съответно право на отговор на наши представители членове на Българската адвокатура в праймтайма – така както беше излъчен въпросния репортаж за да информираме и успокоим нашите съграждани и клиенти че предложените промени в ЗА имат за цел единствено да се облекчи достъпа до по-добро правосъдие и адекватна защита на техните права и свободи от подготвени и отговорни професионалисти! Близо 20-годишният мандат на ректора на Националната музикална академия проф. Георги Костов е към края си. Той ще бъде прекратен принудително от министъра на образованието Даниел Вълчев. Това ще стане ако Общото събрание на академията преизбере за пореден път Костов по време на заседението си на 10 април. В такъв случай ще упражня законовото си право и ще назнача за срок от шест месеца временно изпълняващ длъжността ректор заяви Вълчев по време на днешния парламентарен контрол. В Уникредит Булбанк няма разлика между наказателните лихви при ипотечен и потребителски кредит. Тя се начислява върху просрочената вноска или върху цялата погасителна вноска както и върху размера на остатъчния дълг по кредита и е в ръзмер на 5 до 7%. Ако например имате ипотечен кредит в тази банка с лихва 6.48% при забава закъснялата вноска се облага с лихвата по кредита плюс наказателна надбавка от 7 процента. Това означава че закъснялото плащане ще ви струва общо 13.48% лихва върху забавената вноска а освен това ще бъдете обложен с още два процента лихва върху цялата неиздължена част от кредита чийто падеж не е настъпил а именно 848%.