финансы и кредит

table
Празнични Отстъпки За Онлайн Кредити От MiniZaem.bg Днес магазините за дрехи храна бяла и черна техника стоки за бита са претрупани. Огромното изобилие може да накара много от нас да се загубят в тези огромни магазини а периодите около празниците са най-подходящи за купуването на купища подаръци…. Договорът за кредит следва да съдържа информация за правото на потребителя при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно във всеки един момент от изпълнението на договора извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания като в противен случай договорът може да бъде обявен за недействителен (чл. 11 ал. 1 т. 12 и чл. 22 ЗПК). Според него системата за дистанционно отпускане на кредити крие рискове и трябва сериозен дебат какви промени да се направят в регламентите. Не може да се сключва договор за финансова услуга когато лицето не е идентифицирано безспорно категоричен е Димитров. С уговорката че не отрича развитието на технологиите като интернет и мобилните комуникации той смята че трябва да се изискват писмени потвърждения че точно това лице е поискало кредита. Съгласно съдебната практика по делата за т. нар. „бързи кредити потребителите трябва да върнат на търговеца само действителната сума която са получили като заем. Една голяма част от потребителите които вече са върнали заемите си са върнали повече отколкото са дължали. Тези клиенти на фирмите за бързи кредити може да поискат от съда надплатените суми да им бъдат възстановени. Ако клиентът е трябвало да изчака по някаква причина по време на разговора (докато служителят се е консултирал с друг колега проверявал е някаква информация и т.н.) то те са посочили че причината за това е била основателна в случая (923%). Препоръчително е клиентите да бъдат информирани относно причината за която трябва да изчакат както и за приблизителното време – това е направено от 417% от служителите.