финансиране и кредитиране на дребния бизнес

table
Светлата И Тъмната Страна На Бързите Кредити Ако се нуждаете от бърз заем без да се червите пред приятели или да се чувствате като виновен пред непознати зад гише има лесно спасение за вас – и то такова каквото дори не изисква да излизате от дома ди. Кредитите до 3000 лв обикновено са таванът при повечето компании от бранша. Болшинството потребители предпочитат по-малките суми като те рядко надвишават дори 1000 лв. Максималният погасителен период за сума от 3000 лв е 18 месеца при повечето не банкови кредитори а това означава вноски в размер на около 200 лв месечно заедно с начислените лихви и такси. Ако гледаме въпроса с прозрачността на определяне на лихвите – дори и в момента преди да е влязъл в сила законът много банки вече имат оферти за заеми чиито лихви са формирани от EURIBOR плюс надбавка или SOFIBOR плюс надбавка. Така приетото изискване всички лихви да се формират по този начин няма да донесе кой знае каква полза. Причина за това е че за голяма част от хората това не е добре позната материя и особено ако се ползват комбинациите от различни показатели не мисля че на тях ще им е лесно или толкова прозрачно. Освен ако не наемат специалист който да им разшифрова всичко това. Така че тази промяна не е източник на много ползи а и в момента много малко са хората които държат лихвите им да се формират по тоя начин защото осъзнават че тези показатели като EURIBOR и LIBOR са доста ниски заради кризата и оттук нататък ще растат. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по кредита ведно с надбавка покриваща разноските на КРЕДИТОДАТЕЛЯ по подготовката отпускането и обслужване на кредита и определена добавка съставляваща печалбата на КРЕДИТОДАТЕЛЯ. Погасителните вноски посочени в ДОГОВОРА се изплащат на определената падежна дата в погасителния план в ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ на КРЕДИТОДАТЕЛЯ или по банков път на посочената в чл.44 банкова сметка. Към тези общи условия за непрекъснатото влошаване положението на банките и банковата система допринася относително ниската степен на развитост и завършеност на последната недостатъчната законово-нормативна уредба относителното закъсняване на взетите законодателни мерки и най-вече изключително слабото развитие на контролните механизми и структури свързани с тази деликатна сфера.