трябват ми пари

table
Заем От Частни Лица София Руската Сбербанк обяви че се е споразумяла със затруднената белгийска банка Dexia да купи от нея турската банка Denizbank предаде ДПА. Изплащането на кредита е на равни седмични или месечни вноски по предварително утвърден погасителен план приложен към договора за кредит. Като вноските могат да бъдат платени по банков път по наша банкова сметка BIC : IABGBGSF IBAN : BG39IABG80981002897301 на каса на Easypay по КИН : 2692836025 и в брой в наш локален офис като основание за плащане е номер на договора за кредит две имена и ЕГН на кредитополучателя. Декларация образец 7 се подава в срок до края на месеца следващ месеца в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата които не са осигурени на друго основание. Тоест ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7. Всички които не подадат декларацията но са били задължени да го направят ще бъдат глобени от 500 до 1000 лева.Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Образецът на декларацията може да се изтегли и от интернет страницата на НАП. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод е достъпна на интернет страницата на НАП – Декларацията с баркод е електронно копие на подоходната декларация за 2009 г. Тя може да бъде попълнена на компютър и не се изисква електронен подпис. Гарантирано е че в попълнената декларация няма да има технически грешки защото всички изчисления във формуляра се извършват автоматично. В декларацията се въвеждат единствено данните за получените доходи и удържаните през годината авансов данък и осигурителни вноски. Всички останали изчисления на нормативно признатите разходи и данъка за довнасяне се извършват автоматично. Проучвайки как стоят условията за вземане на кредит от Банките и как той да бъде усвоен рационално в краткия срок след разрешаване и т.н. – цялата процедура се оказа че с избраната от мен Банка Райфайзен България – не всички фирми работят което по-късно се оказа че „не е проблем. Лутането в което се вкарва човек с ангажимента да се заеме с Кредит по Енергийна Ефективност да поправя дома си /станало вече задължително условие от тази година – саниране…/ е част от „играта за да се отвлече вниманието. По този начин се пропускат дребни моменти които по-късно се оказват важен елемент за изцеждането на още средства от „жертвата.