рефинансиране на ипотечен кредит

table
Financecenter Финансцентър Това на практика е първата стъпка от мерките които властта предприе за да овладее проблемите както при дребните заеми така и с големите банкови кредити. Промените влизат в сила от юли предаде Нова тв. Удълженият срок ще даде възможност на синдиците на КТБ АД (н) да направят по-подробен анализ на мотивите с които кредиторите искат да бъдат включени в списъка на предявените вземания към банката както по отношение на претендираните суми така и по наличието на правно основание за това. По-детайлното им разглеждане ще съдейства за по-добра защита правата на кредиторите по отношение предявените от тях вземания към КТБ АД (н). След като списъкът на приетите вземания към банката бъде готов той ще бъде обявен съобразно предвидения ред в Закона за банковата несъстоятелност. Не случайно тези лесни кредити онлайн се наричат бързи. Не е необходимо да чакате с дни на опашка в банката с куп документи. Целият процес на кандидатстване може да се осъществи и в дома ви като ще ви отнеме не повече от 5 минути да попълните необходимия формуляр и да го изпратите на избраната фирма – кредитор. Можете да очаквате одобрение и отпускане на желаната сума до 30 минути след което можете да разполагате с тях по свое усмотрение. Всяка уговорка която противоречи на тези условия е нищожна. Въведени са и допълнителни критерии при определянето на лихвения процент от страна на банките. Кредиторът следва да прилага референтен лихвен процент по определена от него методика (чл. 33а ЗКП) която съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула) в която се посочват видът количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори). Методиката трябва да се съдържа в самия потребителски кредит и не може да бъде едностранно изменяна от кредитора. Общите условия към договорите също няма да могат да бъдат променяни както преди. Истинското обучение естествено е процесът на работата. Работим по търговските пунктове на партньорите ни в различни търговски вериги магазини за скъпо облекло автомобили и прочее. Аз съм в магазин за битова техника. Работата ми е да отивам при клиентите и да ги питам: „Желаете ли да купите на кредит? Трябва да разбера нуждите на клиента и буквално да го уговоря да купи нещо на кредит. Ако просто е дошъл да огледа например може да му кажа: „Че защо само да гледате? Вземете го на кредит първата вноска е чак след месец а телевизора си го занасяте в къщи веднага.