рефинансиране на заем

table
Credissimo За нас подходящия и навременен съвет е движещата сила за развитие на всяка идея и сме на Ваше разположение да Ви го дадем. Научете повече за Финансова група SIS: или на тел. 0896/ 333 222. -липса на стационарен телефон. Нашата мисия: С респект към клиента и разбиране на нуждите му ние се стремим към ефективното и бързо решение на всеки финансов казус. Според някои икономисти по-ефективно от икономическа гледна точка е да се поощряват вече съществуващи малки и средни предприемачи. Не е важното да разхвърляш един милион лева насам-натам. Това няма никакъв смисъл. Смисълът е на някого който вече е почнал и който е проявил своите качества на предприемач да му дадеш възможност да се развие. Той ще създаде работни места и по този начин ще се получи и социалният ефект” коментира Димитър Хаджиниколов директор на фондация ФАЕЛ участваща в програми за микрокредитиране подпомагани от швейцарското правителство. Всички сделки извършени от вас /респ. от третото лице собственик на имота/ след учредяването на ипотеката както и учредените в полза на други кредитори последващи ипотеки престават да съществуват ако имотът бъде продаден на публична продан в изпълнително дело образувано от банката за принудително събиране на кредита и дължимите лихви. Поради тази причина е безсмислено да учредявате право на ползване или да продавате дарявате или заменяте имота единствено с цел да се гарантирате че при непогасяване на кредита банката няма има възможност да се удовлетвори от цената на имота. Независимо че сте прехвърлили имота банката може да образува изпълнително дело и да поиска да бъде продаден макар той да има вече нов собственик. Това се нарича „право на ипотеката да следва имота”. Когато вече сте преценили кой заем е най-добър за Вас институцията ще Ви даде договор който трябва да подпишете. И както хиляди пъти сме казвали преди да подписвате – четете. Четете всичко – от най-големите до най-ситните букви. Четете между редовете. Четете внимателно. Все пак подписването на такъв договор е важна крачка за това трябва да знаете под какво се подписвате защото насляпо положеният подпис може да Ви излезе доста скъпо. Микро кредитирането не е нов бизнес – той дори не е нов в България тъй като от години се предлагат подобни кредити но тъй като конкуренцията е доста по-сериозна сравнена с тази преди години условията за клиентите на тези бързи кредити се подобриха и вече са доста по-изгодни. Все пак както споменахме по-горе информирайте се за условията на бързия кредит за да не съжалявате в последствие но това едва ли ще се случи тъй като тези кредити са сравнително „безопасни за вашето финансово здраве.