потребителски кредит

table
MoitePari.bg Зами и кредити от 100 лв 150 лв 200 лв 250 лв 300 лв 400 лв 450 лв 500 лв 550 лв 600 лв 650 лв 700 лв 800 лв 900 лв 1000 лв 1500 лв 2000 лв 2500 лв 3000 лв 3500 лв 4000 лв 4500 лв 5000 лв 10000 лв 20000 лв. От официалната информация до този момент става ясно че Боевски е бил експулсиран от Бразилия с решение на местните власти и по силата на аргумент който звучи горе-долу така: осъдените за наркотрафик чужденци нямат право да живеят в Бразилия след като излежат присъдата си и затова те могат да бъдат експулсирани от страната още докато са в затвора. Прибързаността с която категорично отсичаш че на такива хора не би трябвало да се дават заеми е инфантилна и или е недообмислена или твърде радикална. И докато радикалните виждания са типични за хора като теб които виждат света черно-бял това не ги прави обективни – ти и Сидеров до преди година го мислеше за месията избрания върховния и непрегрешим лидер а той взе че се оказа просто едно пълно лайно (което ти още не изглежда да си успял да приемеш напълно). Липсата на учтива форма на изказа гневен оскърбителен или заповеден тон в комуникацията с останалите участници модератори и администратори явната демонстрация на неуважение опитите за предизвикване на спорове основани на отношения между потребители извън ЛЕКС Форум както и на обидни анализи и квалификации на морални интелектуални или физически качества или професионална компетеност на други лица са основание за заличаване на публикациите с гореописаното съдържание и отправяне на предупреждение а при системност-за ограничаване (временно или постоянно) на достъпа до ЛЕКС Форум. за потребление които отпуска Българо-американската кредитна банка. Банката изисква ипотека върху недвижим имот. Максималният заем който може да отпусне е до 75% от пазарната стойност на имота – обезпечение. Срокът за погасяване на заемите е от 1 до 10 г. Реалните текущи доходи на клиентите имат решаващо значение за одобряване на кредитите. Условието което поставя банката е средномесечният доход на кандидата да е поне 2 пъти по-голям от размера на месечната погасителна вноска. Лихвата се определя индивидуално след анализ на искането за кредит според типа и размера на доходите на клиента срока и обезпечението на кредита.