потребителски заем

table
Бързи Кредити Онлайн. Пари На Заем На Burzi Без такса за разглеждане на документите. Без такса за оценка на имотите. Без такса усвояване. Без годишна такса за управление. Без такса за предсрочно погасяване. От тази гледна точка е добре когато фирмата за бързи кредити работи и в почивните дни както и на официални празници. Попринцип забавяне при получаването на бърз кредит може да има от една страна при разглеждане на кредитното досие на кандидатстващият. От друга страна забавяне може да се получи при трансфера на сумата и той зависи изцяло от политиката на банката която ще бъде използвана. В такива случаи без съмнение можем да се обърнем към приятели или роднини за да поискаме пари на заем. Често обаче самите те нямат свободни пари за да ни услужат и не могат да ни помогнат. Търсенето на заем от банка също е вариант но определено не най-лесният. Отпускането на банкови кредити е сравнително дълга и усложнена процедура която освен редица формалности изисква време което не винаги сме готови да отделим. Пък и когато става дума за малка сума пари която ще покрием веднага щом получим заплата или хонорар усилията определено не си струват. Едно от основните неща заради които реших да им се доверя бе фактът че са бързи и коректни. Процедират така защото имат индивидуален подход към всеки клиент. Това означава че за разлика от конкурентите си които имат една и съща система за връщане на кредити независимо от доходите на различните хора при Кредисимо всеки човек е отделна единица. Всеки човек работи по различен начин и на различно място. Доходите на всеки са различни. Това предполага че вноските на един кредитополучател ще са различни от тези на друг. При тях важното е да имаш доходи. Не е важно от къде са те и дали си на трудов договор или не. Това ми свърши страхотна работа защото аз нямам трудов договор но работя. Доходи имам и респективно проблем с вноските нямам. Поради тази индивидуална политика не се нуждаех и от поръчител. Изискването да се представи определен набор от документи за кандидатстване също са един от „недостатъците на фирмените кредити от гледна точка на кредитоискателя. При кандидатстване за по-голяма сума повечето кредитори изискват от фирмата – кредитоискател да представи Годишен финансов отчет (ГФО) Счетоводен баланс Отчет за доходите (ОД) и т.н. На базата на тези документи се прави оценка на кандидатстващия за кредит бизнес и се взема решение което да е възможно най-рационално за двете страни – и за кредитополучателя и за кредитора. След като се анализират паричните потоци на конкретната фирма финансовите институции трябва да преценят дали тя е в състояние да си позволи дадена месечна вноска инвестиция и т.н.