онлайн кредити за пенсионери

table
Бърз И Лесен Кредит До 5000 Лева Бързи кредити изцяло онлайн и заем до заплата за покриване на непредвидени разходи за спокойно посрещане на периодични плащания. Наясно сме че дейността ни е обект на повишен обществен интерес с оглед очакванията да се попълни масата на несъстоятелността на КТБ (н) с възможно най-голямо по размер имущество. Същевременно както синдиците на КТБ (н) така и служителите в банката ежедневно се изправяме пред предизвикателства свързани със зачестилите опити на длъжниците да осуетяват включително и с неправомерни действия предприетите от банката съдебни и/или съдебно-изпълнителни действия. В тази връзка сме сезирали многократно компетентните държавни органи. Независимо колко сте разумни в харчовете си понякога е трудно да се справите особено в случай че имате жена и две деца. Каквито и сметки да си правите те не рядко излизат криви. В тези времена е добре да има на кого да разчиташ за финансови проблеми. Проблемите с вноските са ограничени на максимум а в случай че сте лоялен клиент можете да получите и някой бонуси. Нов момент в уреждането на преддоговорните отношения е въвеждането на възможността за предоставянето на съвет /консултация/ от кредитора или от кредитния посредник. Регламентира се като услуга по предоставяне на индивидуални препоръки към потребителя във връзка с кредит която услуга представлява отделна дейност от предоставянето на кредит и от кредитното посредничество. Когато банка небанкова финансова институция или кредитен посредник предоставят услуга по консултиране на потребителите кой кредит отговаря най-точно на финансовите им потребности и състояние трябва изрично да уведомят кредитоискателя за това както и за размера на дължимата за услугата такса. Моят съвет е кредитоискателите да не се доверяват на банките фирмите за бързи кредити и кредитните посредници а да се обръщат към независим консултант. Вълкът който ще яде агнето няма да го посъветва как да се спаси от тази трапеза. С цел предотвратяване на използването на невярна или заблуждаваща информация в рекламите се предвиждат задължителни елементи на рекламите които задължително се представят с еднакъв по размер вид и формат шрифт. Регламентира се че за реклама с която се мамят потребителите се прилагат чл. 68б-68м от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Това законодателно разрешение има огромно практическо положение тъй като чл. 68б-68м от ЗЗП сочат кога една търговска практика заблуждава потребителя и дават право на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ да забрани такава практика а на потребителите да развалят своите договори. На практика това означава че ако кредитополучателите са били подведени от една реклама да сключат договор за кредит КЗП се произнесе с влязло в сила решение че рекламата на банката или на фирмата за бързи кредити е заблуждаваща то потребителите имат право да развалят договорите си за кредит сключени заради обещанията в тази реклама.