лихви по кредити 2016

table
Кредит До Заплата ~ Бърз Кредит И Заем До Заплата x Годишният процент на разходите (ГПР) e изчислен за кредит в размер на 250 лв. и срок на погасяване 1 месец. Източникът е по-добре да не бъдат и банките. Не защото нямат достатъчно ресурс а защото са търговски дружества и за акционерите им е важна печалбата. Освен това банките действително не са заинтересувани от отпускането на много дребни суми за микропроекти. Микрокредитирането е специфична материя. Реално това е нещо различно от банковото дело. Всички идеи за микрокредитирането се развиват на база на т.нар. неформални финанси” коментира Димитър Костов изпълнителен директор на ТБ България инвест”. Според него всички успешни програми за микрокредитиране по света са управлявани от неправителствени организации но са насърчавани от правителствата. Нерядко с предоставяне на някакви фондове. Ако предпочитате личния контакт ние Ви предлагаме опцията да кандидатствате за кредит чрез Кредитен Консултант. Ако във Вашия район има наш Консултант Вие можете да се срещнете с него когато и където Ви е удобно. Когато кандидатствате чрез Консултант можете да очаквате отговор в рамките на до 12 часа. Голяма част от нашите Консултанти са мобилни услуга предлагана за първи път в България! Те са оборудвани с таблети и специален софтуер който винаги е с тях. Това значително ще ускори процеса по обработка на документите Ви и съответно отговора Ви по искане за кредит ще бъде по-бърз. Ако бъде изпуснат срок кредитополучателят и банката може да се съгласят да сключат нова договорна ипотека но ще се дължат наново нотариални и държавни такси. Последиците от учредяването са че ако междувременно има сключена сделка с имота то съгласие трябва да се даде от новия собственик а ако има учредена нова ипотека с друг кредитор ипотеката на банката ще има ред след тази ипотека. Тези условия е задължително да бъдат покрити ако планирате да вземете бърз кредит в размер на 3000лв. Ако смятате че не покривате всички или дори няколко от тях е добре да изчакате по-подходящ момент или да вземете по-малка сума. Единствено можете да рискувате да изпаднете в неплатежоспособност когато парите са нужни за лечение – това е единствената ситуация в която рискът е оправдан.