лихвени проценти по кредити

table
Бързи Заеми От ИНВЕСТ ООД Бързи кредити те станаха част от нашия живот. Получават се почти на момента и се одобрява почти всеки който кандидатства. За тази форма на финансиране може да се каже че тя се развива най-добре в страни на определен цикъл от своето развитие. Така например в западните общества момента на бързите пари вече е преминал през изминалите десетилетия. В същото време в повечето страни в Източна Европа той сега е във възход. Има и по-бедни страни до които тази форма на предлагане на заеми още не е достигнала защото са на по-задно икономическо стъпало. Годишният процент на разходите е в размер на 1738% при кредит в размер на 3000 лева срок на изплащане 2 години с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредита и плаващ лихвен процент 1545% (референтен лихвен процент по потребителски кредити (РЛПпк) + надбавка 1095%). Обща дължима сума 3 53675 лева и размер на месечната вноска 14610 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на РЛПпк по потребителски кредити. Немалка част от компаниите за бързи кредити одобряват и пенсионери като някои от тях имат дори и специализирани продукти за тази група кредитополучатели. Според някои статистки кредитите за пенсионери се отличават с по-нисък кредитен риск поради особености в манаталитета на тези поколения които предпочитат първо да заплатят сметки и задължения и чак след това да планират разходи за лични нужди. Определянето на лихви за забава — в случая над 18 % — които не отговарят на критериите за определяне на мораторни лихви при други потребителски договори (потребителски кредити) и които в други области на договарянето с потребители биха могли да се считат за неравноправни и за които въпреки това при договорите за сделки с недвижими имоти няма ясно законово ограничение дори в случаите когато следва да се прилагат не само по отношение на просрочени вноски но и по отношение на всички дължими вноски поради предсрочна изискуемост.