кредихелп

table
Колко Важен Е UX (User Experience) В Онлайн Магазина? Финансов пример за кредит от 1000 лв и срок на договора 3 месеца: Лихвите за посочения период и сума са в размер на 68 лева. Общата сума за връщане е 1068 лева а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример е 48.87%. Максималният срок за връщане е 3 месеца а за минималния няма ограничение. Максималният ГПР който може да бъде достигнат е в размер на 50%. Не се изисква такса за кандидатстване нито такси за паричните преводи. Проведохме няколко консултации за които никои не му поиска пари защото разбрахме че родителите му са в много затруднена финансова ситуация. Изяснихме с Млад безработен №1 неговите интереси – той искаше да работи по специалността си като автомобилен инженер искаше да се занимава с електроника и коли да е част от международна компания и да има шанс за развитие…. Avoid conducting financial transactions on public computers: Avoid logging into accounts that contain sensitive financial information (e.g. bank or credit card accounts or commerce websites) on public or shared computers. If you do access such information on a public or shared computer remember to sign out completely and close your browser window after you’ve finished. Тоест да разбирамче си против фирмените фалити и си за отмяна на 739 ал 2 ТЗ? Щото е странно-20 години си се прилага този текст и никой кредитор не възразява нито пък банки и тн искат отмяна на този текст а и повечето фалити са по реда на 632 ТЗ-тоест кредиторът не получава абсолютно нищо. Не приемам-икономически слабият -гражданин при фалит на длъжникът му- фирма да пие 1 студена вода но в обратната ситуация-ако длъжник е ФЛ да дължи -завинаги Това е. За рубежом аналогичный проект реализовал Bank of America среди кардхолдеров которого около половины используют Visa Mini. Однако в большинстве случаев банки продвигают миниатюрный пластик в качестве дополнительных карт или ориентируют продукт на определенную целевую группу – обычно молодежь рекламируя мини-кредитки как модный и стильный аксессуар. Невозможность же использования таких карт в банкоматах делает масштабные проекты по их распространению схожие с планами Мастер-банка достаточно рискованными в России где подавляющая часть кардхолдеров по-прежнему ограничивается обналичиванием денег и сравнительно с мировыми показателями редко использует карты для оплаты товаров и услуг.