кредит 3000 лв

table
Credissimo Сreditins – финансова институция ангажирана за отпускване на бързи заеми. Клиентите на credit ins вече напълно са се убедили в надеждността и прозрачността на работата на структурата. Кандидатствайте за заем от creditins и Вие и на личния пример проверете надеждността на предоставените услуги. Синдикът на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н) открива производство по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория ЕАД както и на всички вземания на КТБ АД (н) от ТБ „Виктория ЕАД. Процедурата започва на основание чл.87 ал.7 т.1 предл. второ от Закона за банковата несъстоятелност във връзка с решение на Управителният съвет на ФГВБ от 7 декември 2015 г. Голямо предимство на бързите кредити без доказване на доходи от трудов договор е че можете да заявите своя кредит изцяло по интернет по телефона или чрез посещение до някой офис на избраната от вас фирма за кредитиране. Допълнително одобрението за кредит идва максимум до 30 минути след обработката на заявката ви така че вие можете да посрещнете възникналите спешни нужди за пари. Този законопроект не защитава фирмите и едноличните търговци защото те не са потребители по смисъла на европейското и българското законодателство. „Потребител” е само физическо лице усвояващо кредит с нетърговска и непрофесионална цел. Недостатък на законопроекта е че не възприема определението за „потребител” разширено спрямо сега действащото законодателство и възприето в Директива 2014/17/ЕС съгласно което при „ сключени от едно лице договори с двойна цел когато договорът е сключен за цели отчасти в рамките на търговската стопанската или професионалната дейност на лицето и отчасти извън нея и когато търговската стопанската или професионална цел е толкова ограничена че не е преобладаваща в общия контекст на договора това лице следва също да се счита за потребител”. Feratum предоставя различни услуги под формата на бързи заеми при които изисква такса банкова гаранция която е дължима на падежната дата избрана от Кредитополучателя по време на кандидатстване за заема. Дължимата такса следва да се плати наведнъж в срок не по-късно от датата посочена във фактура изпратена до клиента от гаранта по сметката на Feratum Bank.