кредит на

table
Бързи Кредити Още По Липсата на лихва по първия кредит не е финансов трик. Това буквално означава че нашият заем не се оскъпява със стойността на лихвата. Ние връщаме същата сума която сме взели назаем. При частично предсрочно погасяване на кредита кредитополучателят може да избере да се намали крайният срок за погасяване на кредита при запазване размера на вноските или да се намали съответно размерът на погасителните вноски при запазване на крайния срок за погасяване на кредита. В случаите на частично предсрочно погасяване погасителният план се преизчислява към първата падежна дата следваща датата на предсрочното погасяване и се подписва анекс към договора за кредит. Преди да кандидатствате за кредити е добре да се запознаете детайлно и подробно с всички условия и изисквания на банките по отпускане на такъв вид заем. За да сте спокойни и по – сигурни в положителния отговор на банките е препоръчително да посетите и да се консултирате с банков консултант който ще ви запознае с условията ще изслуша вашите желания ще ви помогне в подготовката на необходимите документи и ще ви даде насоки към коя банка или небанкова организация да се насочите за да кандидатствате за кредити. Ай Еф Джи Лизинг увеличи основния си капитал на 500 000 лв. Решението бе взето на провелото се преди месец общо събрание на акционерите. Увеличението на капитала е със собствени средства и цели разширяване на пазарния дял на финансовата институция в България. По този начин дружеството ще постигне стабилни финансови резултати. Средствата от внесения капитал ще бъдат насочени изцяло за разширяване на основната дейност на Ай Еф Джи Лизинг а именно – кредитиране и лизинг. Г-н ККабакчиев всеки човек има право на лични убеждения и на свободното им публично разпространение. Ако с тези си убеждения той е засегнал неоснователно интересите или пристижа на други лица те са в правото си да потърсят средства за опровержение на това. Що се отнася до лицата за които става дума в случая независимо от това дали са Ви правили на Вас лично някакви добрини или не (дали са дами или не) струва ми се че те не биха могли да опровергаят изложеното срещу тях от did. Иска ми се освен това да Ви уведомя Господине че едва ли имате ясна представа от професионалната и морална деградация която властва в университета за който става дума и че никакви съдебни институции не биха могли да променят това нещо. По-добре е да изкажете една похвала на Г-н Димитров че е имал гражданската смелост да изнесе на публичен показ поне част от кирливите ризи на някои другари.