кредит на вноски

table
Бързи Кредити Онлайн е от лидерите при предлагането на бързи кредити без доказване на доход срещу лична карта в България и още 11 държави. Вземи лесно пари на заем за минути! Това е основната причина все повече кредитоискатели да се обръщат към такива фирми когато се налага да решат спешно финансовите си проблеми. Трябва да предвидите и че при тези облекчени условия за бързите кредити се кандидатства за по-малки заеми отколкото бихте могли да вземете от банка или друга институция предоставяща кредити при доказване на доходи и предоставяне на други документи доказващи платежоспособността и надеждността ви като кредитополучател. Също така и срокът на погасяване на кредитите предоставяни от фирмите за бързи кредити е по-кратък. Съгласно чл. 35 ЗПК потребителят има право по всяко време да прекрати договора за потребителски кредит сключен за неопределен период от време без да дължи обезщетение или неустойка освен когато страните са договорили срок на предизвестие за прекратяване на договора. Този срок не може да бъде по-дълъг от един месец. Ако е предвидено в договора кредиторът може да прекрати договора за кредит с неопределен срок по общия ред като изпрати на потребителя изготвено на хартиен или на друг траен носител предизвестие най-малко два месеца преди това. Когато е предвидено в договора за кредит и при наличието на обективни причини кредиторът може да прекрати усвояването на суми по договора за кредит от потребителя сключен за неопределен период от време. Самият подсъдим е категоричен че Доган е ключов свидетел по делото въпреки че разпитаните досега свидетели Мустафа КарадайъРамадан Аталай и Дурхан Мустафа както и лидерът на ДПС Лютви Местан разказаха от първо лице какво се е случило по време на неуспешния опит за убийство на екслидера на движението. Очевидните противоречия в показанията им както и в казаното от останалите разпитани свидетели в процеса обаче изправиха съдебния състав пред невъзможност да прецени обективно ситуацията. При упражняване на правото си на отказ от договора за кредит потребителят не е обвързан от допълнителните услуги свързани с договора за кредит които се предоставят от кредитора или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и кредитора. При упражняване правото на отказ от сключения договор за кредит кредиторът няма право да изисква и събира от потребителя обезщетение с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи които не подлежат на възстановяване.