кредит до 5000 лв без поръчител

table
Бързи Кредити От Кредит Инс ООД Сами определяте размера на кредитите до 500 лв и или до 1500 лв в зависимост от вида на кредита. Кредитите са два вида – кредит до заплата и кредит на вноски. Разликата е в това че при кредита до заплата погасителната вноска е само една и трябва да я внесете в края на периода. При кредита на вноски освен размера на искания заем вие избирате срока и размера на погасителните вноски. Двата вида кредити се различават и по размера на минималната и максималната сума за която може да кандидатствате като кредитът до заплата е с по-нисък лимит заради краткия срок на връщане. Втората опция също не е за предпочитане. Не всички от нас имат приятели милионери но пък повечето знаем че приятелството си е приятелство а сиренето е с пари. И дори да ни се иска удобно да забравим приказката за сиренето за предпочитане е да държим приятелите си настрана от възможните финансови усложнения развалящи с лекота и най-дългогодишни връзки. Най – търсени продукти: Сити Кеш MONTH – за клиенти с редовен доход веднъж месечно погасява се чрез месечни погасителни вноски от 4 до 11 месеца Сити Кеш 2 WEEK – погасява се чрез двуседмични вноски – от 4 до 24 подходящ за хора които получават аванс и заплата на фиксирани дати в месеца Сити Кеш WEEK – седмичен продукт с административни процедури сведени до минимум погасява се от 4 до 43 седмици. Считаме че проверката от компетентните органи както и съдействието на отговорните институции в Република България ще способстват да бъдат преустановени опитите за организирано изваждане на активи от патримониума на длъжниците на банката в полза на определени лица като същевременно намесата на компетентните органи ще позволи на синдиците на КТБ АД (н) да попълнят масата на несъстоятелността с възможно най-голямо по размер имущество което да послужи за удовлетворяване на кредиторите.