кредит до минути

table
Онлайн Кандидатстване За Кредит От Вивус Огромна част от отпусканите днес кредити на граждани в България са от т.нар. бързи заеми. Небанковите компании които предоставят пари на заем при подобна процедура преценят дали да отпуснат или не даден кредит след анализ на кредитната история на кредитоискателя посредством неговото досие в централния кредитен регистър. ИВАН ИВАНОВ: Лошо. Аз искам да ви запозная с финансовото състояние на Перник – никак не е добро. Общите задължения са 16 408 084 лв. без лихвите. В същия момент към НАП има 3 671 196 лв. запорирани са сметки. За сумата от 6 209 000 имаме задължения при които са извадени изпълнителни листа и сключени споразумения за плащане. Не се разплащат старите задължения поради невъзможност а в същото време приходната част е малка – среднодневно около 20-25 хиляди на ден които не стигат за нищо. Под въпрос са заплатите на второстепенните разпоредители които се формират от собствените приходи. Разбира се ако всичко мине наред компанията ще е спечелила лоялен клиент. Обикновено след първия безплатен заем следва втори който ще бъде обложен с лихва. Повечето банки обгрижват своите лоялни клиенти и при коректност от Ваша страна е възможно да получите отстъпки от тяхна. Комуникацията между кредитора и клиента е ключова за добрите отношения между тях. Отсъствието на Сокола бе оправдано с писмо придружено с болничен лист от Правителствена болница – Лозенец в което лекуващият лекар на главния свидетел в процеса обяснява че евентуален разпит в съда на Ахмед Доган би навредил сериозно на здравословното му състояние. Към съдебния състав е била адресирана и молба от Доган той да бъде заличен от списъка със свидетели поради недоброто му здравословно състояние. Това разбира се е само един опростен модел. На практика скоринг моделите могат да съдържат до 20 или повече различни параметъра една част свързани с демографски данни получени от Искането за кредит попълнено от канидтатстващия за заем друга част получена от регистри и бази данни като Национален Осигурителен Институт Централен Кредитен регистър при БНБ МВР и други трета част от различни коефициенти (месечна вноска като процент от доходите ниво на задлъжнялост и т.н.) Колкото по висок е скорът (или общият брой точки) толкова по-голяма е вероятността скорираният кандидат да се окаже добър платец и да не допуска забава в обслужването на кредита си.