кредит без доход

table
Бързите Заеми Online Normally prevents web sites of an adult nature from appearing in our site information. Според директивата клиентите имат право да бъдат информирани за продължителността на договора за кредит който предстои да подпишат. Докладите посочват че това е изпълнено в 759% от случаите. В случай на споразумение между страните клиентите трябва да бъдат информирани за общата сума която ще трябва да платят. Служителят би трябвало да предостави една крайна сума в която да е включен заетия капитал дължимите лихви както и всички останали разходи итакси свързани с обслужването на кредита. Според Тайните Клиенти това е било направено по ясен и разбираем начин само в 724%от случаите. Видът на лихвата е друга важна характеристика касаеща клиента и неговите финанси. Обикновено кредитните институции предлагат фиксирани плаващи или комбинация от двата вида лихви. В517% от случаите тази информация е била пропусната по време на разговора между служител и клиент. Европейските власти ще разследват 393 сайта за потребителски кредити. Целта е да бъде установено дали интернет платформите предоставят стандартната информация за осигуряваните услуги каквото е изискването на Европейското законодателство. През септември миналата година Европейската комисия провери общо 562 интернет сайта за потребителски кредити и се оказа че само 30% от тях са спазвали законовите изисквания. В случай че изберете срок за погасяване от 4 месеца ще дължите на небанковата институция само 67 лв. отгоре. Ако обаче не изплащате вноските си навреме ще ви бъде начислена и неустойка която се дължи и в случаи когато заемополучателят не изпълнява задълженията си като например да предостави обезпечение в 3-дневен срок от сключването на договора. Така в крайна сметка ще трябва да се бръкнете за още близо пет стотака. Още по -странно е че когато потърпевши лица са потърсили информация в офис 13 А за „решенията” с които „непублично” са осъдени да платят неясни суми на Бързи кредити жена в този офис им е обяснила че това е офис на фирма която се занимава с търговска дейност и че единствения Арбитражен съд в сградата е Арбитражен съд при СНЦ”КРИБ ПЕРНИК”. Но след справка се оказа че този офис не е нает от фирма а от адвокат.