кредит без договор

table
Кредит До Заплата. Пари До Заплата На Burzi Бързи кредити. Калкулаторът изчислява параметрите на потребителски кредити от небанкови финансови институции – общ размер на изплатените суми общо оскъпяване за срока на бързия кредит годишен лихвен процент и годишен процент на разходите – ГПР на кредита. Доскоро компаниите за бързи кредити начисляваха годишен процент на разходите (ГПР) от порядъка на 300%-400% а в някои случаи и над 1000% годишно. Поправките в закона за потребителския кредит трябваше да ограничат това като бетонират показателя ГПР който включва както лихвите така и таксите на малко над 50%. Кредиторите обаче успяха да избегнат ограничението с нови плащания които не се включват в ГПР. Специалният доклад е бил конструиран в три варианта – два по кратки за министрите и депутатите и един пълен персонално за премиера. Той е от 24 стандартни страници плюс едно таблично приложение. От него до сега са цитирани само части но никога не е публикуван в пълен обем поради секретната информация и засегнатите лица голяма част от които тогава са имали ключови позиции в държавата. Съществува възможност кредитите да бъдат обезпечавани срещу парични средства. Това в общи линии означава че ако клиент има пари в банката би могъл да ги използва като обезпечение по искан от него кредит. Закономерният въпрос би бил : Защо ми е кредит когато разполагам с нужната сума в брой? Звучи нелогично но и кредитите обезпечени с парични средства имат своето място и пазарна логика. Представете си клиент който е вложил наличните си средства в срочен депозит. В даден момент му трябват пари и ако не иска да развали своя депозит за да не загуби лихвата би могъл да използва депозираните средства като обезпечение и да вземе кредит. Паричното обезпечение е залегнало в основата на така наречените Charge Карти които дават сигурност и гъвкавост ако се използват вместо кеш. От кантората на ЧСИ Демерджиева обясниха че не са уведомени откъде са ритмичните преводи на дребните суми които постъпват по сметката на Екатерина. Но помощник съдебният изпълнител Гергана Рангелова посочи че ако жената подаде молба в кантората придружена с писмо от социалните служби или от банката което потвърждава че парите са за помощи запорът върху тях ще падне.