кредитни карти

table
Изи Кредит Офиси Когато се нуждаете от средства Вие искате да ги получите по-бързо за да осъществите веднага своите желания. Именно за това потребителският кредит е с по-кратки срокове за одобрение и отпускане. Плащане чрез пари в брой се извършва в два документа: паспорт и договор за кредит (или неговия номер).Ако не плати заема в лице лице което изпълнява плащане също трябва да бъде в притежание на паспорт и договор за кредит.След като са обзаведени всички документи ще трябва да плащат при получаването на касов апарат.Ако плащате кредита в друга банка Сбербанк пари и имате Savings Bank карта таксата за трансфер не се изисква.От предимствата на този метод на плащане на кредита може да бъде идентифициран веднага превежда и от недостатъците -В трябва да стоят в линия и в зависимост от режима на работа на банката. Депутатите приеха на второ четене и промени в Закона за влизането пребиваването и напускането на България от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Предвижда се член на семейството на гражданин на Европейския съюз който не е гражданин на ЕС да влиза и напуска територията на България с паспорт и виза когато такава се изисква. С измененията се регламентира че отказът за издаване на виза се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. За отказа за издаване на виза се съставя формуляр по образец утвърден с акт на Министерския съвет. Не предприемайте тази стъпка обаче ако това е свързано с претоварване на вашите останали карти защото заемодателите разглеждат също и процента от наличен кредит който ползвате. Ако имате по-стари карти е важно да проверите дали адресът на който са регистрирани е актуален. Наличието на различни адреси във вашето кредитно досие също може да бъде рисков фактор за кредиторите. Оплакването ми е точно и ясно – поради невъзможността за справки за операциите с кредитни карти. Днес виждам че проблемът е решен но има пропуски – липсват операциите между 1.07. и 31.08.2007 г. А точно през август в получената на хартиен носител справка сумата от плащанията през месеца и дължимата сума за погасяване се разминаваха с около 20 лв. Подозирам че това са лихви за просрочие които банката тържествено се обвърза писмено да не начислява. Става дума за просрочие не по моя вина тъй като на разплащателната ми сметка имаше достатъчно пари а системата не си е пуснала навреме погасителния вътрешнобанков превод.