кредитна линия

table
Вива Кредит Отзиви Огромна част от отпусканите днес кредити на граждани в България са от т.нар. бързи заеми. Небанковите компании които предоставят пари на заем при подобна процедура преценят дали да отпуснат или не даден кредит след анализ на кредитната история на кредитоискателя посредством неговото досие в централния кредитен регистър. Когато има такъв кредитен регистър най-нормалното нещо е да се грижиш да поддържаш добър статус защото той ти отваря вратите към много неща. В противен случай изпадаш от официалната икономика. Това също е проблем за България – че хората имат алтернатива на легалното получаване на доходи и работа. Така че системата би могла да заработи според естествената икономическа логика – тези които са недобросъвестни изпадат от системата; тези които са добросъвестни растат и се развиват. Ако имаш проблем – имаш възможност да го решиш; ако имаш мечта можеш да я сбъднеш. Реакцията на журналистите не трябва да ни учудва. Не очаквам водещите на неделния сутришен блок на НоваТВ да се поправят в ефир. Ако въобще ми отговорят ще се оправдаят както другите че „експертите са спуснали това число и те само цитират. Ще добавят „какво толкова и ще затворят темата. Липсата на критична мисъл и елементарна проверка е пословична в журналистиката ни още повече че експертите които канят са често събрани от кол и въже. С подобни нерегулирани периоди на връщане е изключително трудно човек да си направи сметка какви са реално лихвите при които получава желаната сума. Банките използват формула за да изчислят годишния лихвен процент. По тази формула лихвата е равна на главницата умножена по годишния лихвен процент и броя дни за връщане на кредита и всичко това разделено на 360. Това означава че ще получа 651.6 лв. за 6 месеца при годишна лихва от 164.7 процента. Но тъй като срокът за погасяване не е година а е по-кратък коректно е да се изчисли лихвеният процент за шест месеца който в случая е 82 процента за периода. А при варианта 800 лева издължени за 21 седмици годишната лихва излиза 142 процента а лихвата за периода – съответно 58 процента. Тексим Банк отпуска бързи кредит от 300 лв до 7 000 лв. Тексим Банк предлага и овърдрафт в размер до 3000 лева. Фирмата се подържа от Тексим Банк. Времето за одобрение на кредита е до 1 час. За кандидатстване за бърз кредит ви е необходима валидна лична карта. Можете да кандидатствате с обаждане по телефон в офис на компанията или в клон на Easy Pay.