кредитна карта цкб

table
Промоции И Оферти Кредит от 100 до 20 000 лв. Одобрение до 1 час! Нисък лихвен процент! Плащате само за времето в което ползвате парите. Финансиране. Принцип: отказ от принципа на час програма” нов принцип: според мисията обоснована общо и по услуги. Устойчивост и предсказуемост на финансирането. Източници: смесено финансиране. Търговско слово: преосмисляне на значението и функциите във времето на адблокинга. Редакционно съдържание и търговско слово. Публичен ресурс: бюджетно финансиране: съответствие с принципите на конкурентното право. Отказ от таксите от аудиторията като източник на финансиране. Допустими и недопустими платени услуги. Разходване. Задължения за собствено производство европейска квота и квота на независимите продукции. Мониторинг. Прозрачност и граждански контрол. Краткият отговор е че в общи линии тези кредити наистина нямат никаква лихва и вие изплащате точно толкова пари колкото сте взели назаем без допълнителни разходи. Да допуснем че сте взели назаем 100 лева за 30 дни. В края на периода изплащате точно 100 лева. Безлихвените заеми са много чести срещани и повечето кредиторите на пазара на небанкови кредити предлагат на новите си клиенти да получат първия си кредит без никакви допълнителни разходи. Ето защо тези безлихвени заеми понякога се наричат просто „безплатни кредити защото погледнато по-отблизо наистина получавате услугата напълно безплатно и ако изплатите заема нямате никакви допълнителни разходи. Разбира се това съвсем не означава че можете да получите заем и да не го изплатите тъй като дефиницията за заем е да вземете нещо назаем (в случая пари) за предварително определен период от време и след това да възстановите сумата която дължите на вашия кредитор. Бумът на кредитния пазар в България доведе дотам че много домакинства се втурнаха да теглят кредити без да преценят обективно възможностите си да покриват дължимите вноски. Вероятно някои от потребителите си мислят че не е фатално ако закъснеят с плащането ден или два като в крайна сметка единственото последствие би било неудобството да ти се обадят от банката за да ти напомнят за изпуснатата дата. След кратко проучване събрах следните факти за Credissimo. Те са на българския кредитен пазар от 2008 година и са съосновател на АОНК (Асоциацията за отговорно небанково кредитиране). Те са първата българска небанкова финансова компания листвана на Софийската борса от 2014 г. През 2015 са станали и първите с присъден кредитен рейтинг от „Българската агенция за кредитен рейтинг” АД чиито рейтинги важат за целия ЕС.