кредитна карта пощенска банка

table
Бързи Кредити Онлайн До 5000 Лева За 500 лева в Easycredit – вероятно ще те одобрят без проблем особено ако работиш. Ако си под 24 искат данни на родител. Копие от личната карта. Когато кандидатстваш за кредита ще дойде кредитен консултант при него се попълват документите и ги отнася после в офиса за да пусне данните за обработка. В следствие на мащабното развитие на интернет кредитните услуги започнаха да се появяват на страниците на специализирани сайтове където хората могат да получат пари на заем за бързо разрешаване на непосредствените им проблеми в критична ситуация. Но услугата кредит онлайн не означава че трябва да изчакаме да настъпи критичната точка и след това да потърсим помощ от професионална финансова институция. Все пак понякога е трудно да имате чисто кредитно минало. В такъв случай вземането на кредит от банка става почти невъзможно. Ако все пак бъдете одобрен то банката ще се презастрахова с по-висока лихва поръчител и други условия които ще направят кредита изключително труден за връщане. За да нямат такива проблеми много хора с лошо ЦКР избират фирми за бързи кредити. В случай че не сте от хората с изрядно ЦКР то можете да кандидатствате в Кредисимо Фератум Вивус и СмайлКредит. Там условията за одобрение са по-леки. Не са нужни поръчители нито доказване на доход. Това прави тези фирми предпочитани от много хора с финансови проблеми и нуждаещи се спешно от пари. Тук трябва да се направи оточнението че сумите отпускани от небанковите институции са по-малки. Сроковете за връщане са по-кратки. Това е така защото при кандидатстване не трябва да предоставяте трудов договор други документи доказващи вашата надеждност като кредитополучател както и поръчител. Въпрос №2: Какви са наказателните лихви при просрочие? Всяка една финансова институция има наказателни лихви при просрочие но тук по-интересното е какви са те. Може да бъде фиксирана самата неустойка или да бъде процент от оставащата главница по кредита и от оставащата лихва по кредита. При един необслужен кредит може да има 1% наказателна лихва върху оставащата главница и 120% на годишна база върху непогасената лихва! Книгата е едно горчиво обвинение (препоръчвам я и на не-химици). Както сполучливо е казано в предговора когато действуващите лица в тази книга вече няма да са между живите тя ще послужи за написването на ‘История на българската наука’ и ‘История на БАН’ „за да видят идните поколения как всъщност е било и как изобщо е могло да бъде така”. Сега все още много от описаните ‘герои’ са живи и държат здраво властта в БАН.