кредитна карта обб

table
Бързи Кредити. Опасно За Живота Кредит Екстра” е финансов продукт на вноски и се предлага за суми от 200 до 1500 лева и период от 3 до 12 месеца с максимално ГПР 49.7% Финансов пример за кредит от Кандидатствате за кредит на стойност 200 лева със срок на договора 3 месеца. Лихвата за посочения период е в размер на 18.00 лева. Общата сума за връщане е 218.00 лева а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.70%. Съобразно избраната сума и период виждате пример на дължимата месечна вноска с предоставена от Вас банкова гаранция! Бързите парични кредити е чудесен начин да заемете пари за ежедневни нужди. Независимо дали имате нужда да ремонтирате колата си или просто искате днес да отидете на пазар а заплатата ви идва в следващата седмица. Така или иначе бързите парични заеми онлайн покриват тези нужди! Ако имате нужда от малка сума пари за няколко седмици или месеци бързи кредити онлайн са най-добрият вариант. Според данни от БНБ за първи път откакто е започнала кризата се отчита спад на лошите кредити у нас. През 2008 и 2009 г. просрочията с над 90 дни бяха с трицифрен темп на растеж. Следващите четири години тенденцията се запази като в началото на четвъртото тримесечие на 2012 г. темпът намаля до едноцифрен. Миналата година обемът им е бил 9564 млрд.лв а в началото на тази се е свил до 10522 млн. лв. Спрямо предходния месец спадът е от 712 мин лв. За първи път от появата на този проблем се отчита намаление на годишна база. Г-н Димитров Вие струва ми се малко (а може би дори и не малко) прекалявате с персонализирането на сериозния проблем който поставяте – за оценяването труда на един учен (на всеки учен). Вие непрекъснато говорите за различни конкретни лица във Вашия университет като казвате че били извършили едни или други неправомерни действия или че нямали респективно имали добри качества на преподаватели учени и т.н. Моето скромно мнение е че Кирил Христов трябва да се възприема и оценява такъв какъвто е – противоречив и лъкатушещ в своеобразието си егоцентрик-еротоман и патриот свой сред чужди и чужд сред свои балканец с европейска култура и европеец с балкански манталитет и чувствителност родолюбец и европеид български Одисей поел към принудителна емиграция но не в Цариград а в Йена Лайпциг и Прага синтез от непреходните достижения на Вазов П. П. Славейков и Яворов със самоценен индивидуализьм неподражаем талант и продуктивност с приемане насоките в собственото му развитие които са подчинени на желанието му да стане общонационално значим творец № 1.