кредитна експанзия

table
Национална Верига Заложни Къщи Доверие Стара Загора. Фирми За Банки Застраховане И Финанси Фератум е водеща компания в Европа за бързи кредити онлайн или чрез мобилен телефон. Фирмата предлага гъвкави решения за потребители които търсят краткосрочни решения за различните си финансови нужди. Една от съществените промени е въвеждането на „СРОК ЗА РАЗМИСЪЛ” – кредитоискателите ще имат 14 ДНИ на разположение да обмислят дали да сключат договор за кредит. Срокът за размисъл започва да тече от момента на предоставяне на потребителя на проекта на договор на хартиен или друг траен носител. Предоставянето на проектодоговора се счита от законодателя за отправяне на обвързващо предложение от страна на кредитора или кредитния посредник. Обвързващото предложение се отправя заедно с ЕСИФ когато формулярът не е бил предоставен на потребителя преди това или когато параметрите на обвързващото предложение се различават от информацията съдържаща се в ЕСИФ. Нямам средства за само участие в закупуване на имот с жилищен кредит но притежавам друго недвижимо имущество. Ако нямате нужните ви пари с които сами да заплатите необходимата част от стойността на имота при закупуване на апартамент или друго недвижимо имущество с жилищен кредит може да кандидатствате за отпускане на кредитна линия от ипотечен кредит на база стойността на вече притежаван от вас имот. Стойността на този имот ще бъде използвана за обезпечение на парите които ще ви бъдат отпуснати и които ще използвате за покриване на вашата част при закупуване на нов имот с жилищен кредит. Това означава че всяко лице което има ксерокопие на личната ви карта (помните сигурно как една банка ги изхвърляше в кофата за боклук на улицата) или по друг начин е научило ЕГН номер на лична карта и адрес може да изтегли бърз кредит. Стига да не предизвика подозрения в банката където е разкрита сметката (най-вероятно на името на подставено лице). Хората на чието име са били изтеглени с измама заеми са вкарани в Кредитния регистър като некоректни платци. Това означава че ако кандидатстват за средства пред банки и финансови институции вероятно ще получат откази. Фератум” обаче е замразила претенциите си към тях. В момента върху усвоените суми не текат лихви няма запори и възбрани върху имуществото на потърпевшите. Когато съдебните дела приключат и ако се докаже че Славчева и Мартин са виновни ще заведем дела срещу тях за възстановяване на източените суми обясниха от фирмата. Чак когато има присъди и те влязат в сила ще подадем коригираща информация в Кредитния регистър според наредба 22 на БНБ” допълни Румен Стоянов.