кредитна американска банка

table
Относно Бързите Кредити” И Credissimo ? Може да се каже с няколко думи че Безлихвен е най-изгодното място за избор на първи бърз кредит от дадена компания която предлага 0% лихва на своите нови клиенти. Земеделските стопани в България нямат навика да застраховат продукцията си. При една опустошителна природна стихия (градушка порой ураганен вятър измръзване пожар) биват напълно унищожени хиляди декари с картофи тютюн зърно грозде. Цели семейства остават без прехрана т.к. загубите остават изцяло за сметка на земеделците. Земеделските стопани трудно проумяват че задължителната за тях земеделска застраховка им носи сигурност и позитивите са много повече от негативите. Симеон Дянков отрано се е приобщил към друга чуждоземна (до преди две десетилетия непозната в България) икономическа доктрина – тази на пазарния фундаментализъм. Той вече й принадлежи с плът и ум както това се изисква в класическите религиозни ордени. Важно уточнение: като експерт и експериментатор Дянков е представител на най-консервативното крило – това на Учителя Милтън Фридман. Негови идоли са Фридрих Хайек и Йозеф Шумпетер. В позитивна посока трябва да бъде отбелязано че служителите са изглеждали учтиви и фокусирани към своите клиенти по време на консултацията. В повечето от случаите (90%) те са се опитали да бъдат полезни и да намерят подходяща оферта отговаряща на нуждите на клиента. 915% от проверяващите са се съгласили че служителите са им посветили достатъчно време за помощ и съвет по въпроса който ги интересува. Почти същия брой консултанти (92%) са обяснили всички детайли по ясен и разбираем начин (без употребата на сложен професионален жаргон) като тона с който са разговаряли е бил подходящ спрямо огромен брой клиентите (99%). Консултациите нормално са протичали без прекъсване (пр.: позвъняване на телефон). Подобни смущения е имало само в една десета от случаите. Лили Маринкова: Да допускам че е така. От друга страна в България се съставя представата че основният проблем е в посоката на… В това взаимоотношение журналисти-премиер. Като причина за това е разбира се самият факт Борисов който премина през медиите в един фон който беше да ги завоюва да ги ухажва и той беше медиен любимец години наред до своето издигане като министър-председател. И тук вече нещата започнаха да стават по-сложни тъй като въпреки че той е най-любимият за интервю за първи брой за откриването на някоя рубрика това не е достатъчно. Най-вече причината се дължи на факта че Борисов като министър-председател твърде много надделя в личностен в един авторитарен стил като подцени и изолира множество институции. А да не говорим за тази голяма печалба която е на практика на вотовете на доверие на правителството или пък грубиянското отношение към тези депутатски питания които са типични за петъчния преди обед.”