кредитна активност и инфлация

table
Стара Загора Безлихвен онлайн заем вече е реалност! Вижте как да кандидатствате за до 1500 лв и да ползвате 0% лихва при връщане на заема за срок до 30 дни. Задачата на тайните клиенти беше да посетят даден клон или да се свържат онлайн и по телефон. За да направим възможно сравнение на резултатите всички клиенти следваха идентични сценарии. За да бъде наистина реалистично преди започване на всяка проверка тайните клиенти трябваше да се подготвят спрямо техния потенциален интерес с параметри и очаквания по детайлите в разговора както и да запаметят списък с въпроси които трябва да зададат. Независимо колко сте разумни в харчовете си понякога е трудно да се справите особено в случай че имате жена и две деца. Каквито и сметки да си правите те не рядко излизат криви. В тези времена е добре да има на кого да разчиташ за финансови проблеми. Проблемите с вноските са ограничени на максимум а в случай че сте лоялен клиент можете да получите и някой бонуси. Мишо Константинов: Да има неточност Цеко е прав. Показателите h- и g- се наричат индекси а не фактори (което впрочем няма никакво значение). А личен импакт-фактор има и това е добре известно. Всяка статия в списание с импакт-фактор се отчита като ИФ фактора се раздели на броя на авторите. Като се сумират всички тези числа се получава индивидуалният приведен ИФ. Който разбира се зависи от научната област. Моят индивидуален приведен ИФ е над 40 което за науката математика е добре. А иначе от 500 мои работи 300 са в реферируеми издания 200 от които – списания с ИФ. Иначе ИФ в някои случаи наистина е пълен боклук наскоро в SIAM Review имаше хубава статия по въпроса. Най-продължителна и значима е квадратурата на Сатурн към Нептун с общо влияние между април и октомври. Точните квадрати са на 18 юни и 10 септември. Бъдете внимателни с пари вещи ценности които в този период могат да станат привлекателни за мошеници и крадци. През април май и юни планетите правят напрегнати конфигурации затова всичко свързано с финансовата сфера дръжте под личен контрол.