кредитна администрация

table
Начало Отговорите са в новия брой на b2b Magazine. Според статистиката 80% от пациентите на частните фо ндове одобряват работата им за разлика от доволните пациенти на здравната каса които са само 30 на сто. Все повече фирми осигуряват служителите си в тези фондове и те бавно излизат на печалба. Възможно е господин другарят Кендеров да няма нищо общо с ДС! Но нека да кажа за себе си. Ако аз бях председател на президиума на БАН за мен щеше да бъде върховен СРАМ И ПОЗОР да работя в подобна компания от Държавна сигурност! И веднага щях да напусна ако по някаква случайност разберях късно за принадлежността на гореупоменатите две лица към Държавна сигурност! Факт е обаче че господин другарят Кендеров много месеци след обявяването на досието на лицето Бехар продължава да работи с него! А също и с лицето Косев за което се знае от много години че е висш офицер от Държавна сигурност!!!!! В случай че здравословното състояние на пострадалия бъде влошено в сравнение със състоянието при което е присъдено обезщетението нему се дължи ново обезщетение за самото влошаване но само ако то се намира в причинна връзка с увреждането а не се дължи на други фактори и причини. Обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост за болките и страданията само от влошаването без да се дублира с вече присъденото за първоначалното страдание а обезщетението за имуществени вреди се присъжда в случай че влошаването би дало отражение на присъденото с първоначалното решение обезщетение за тях т. е. когато влошаването на здравето е довело до преминаване в по-висока група инвалидност. Проучванията сочат че работещите хора на които не достигат пари в брой страдат основно от два проблема. Това са притесненията свързани със закъснели вноски от една страна и непрестанното бреме за това как да се справят с поредното предстоящо плащане. И двата фактора замъгляват преценката и допринасят за невъзможността да се помисли върху свежи решения за изкарване на пари. По този начин хората започват да живеят от вноска до вноска без да могат сами да определят ритъма на приходите и разходите си. Не знам дали е вярно. Но ако е вярно правя следното сериозно предложение. Ако дойде най-после ден в който част от БАН (например хуманитарните институти” – всъщност развъдници на комунизъм некадърност и простащина) трябва да се ликвидира или поне трябва да се ликвидира ръководството на БАН предлагам услугите си на тези които ще трябва да извършат това може би не чак приятно но пък иначе благородно и перспективно дело – да уволнят ръководството на БАН след като го атестират т.е. след като дадат оценка на неговата дейност включително научната.