кредити уникредит

table
До 500 600 1000 И 1500 Лв С 0 Лихва Причината обикновено е спешна нужда от пари за непредвидени разходи за текущи сметки или стар заем. Разбира се има и бързи кредити за потребление съобщава бТВ. Според проф. дфн Харалампиев обвиненията са пълни с лъжи полуистини и инсинуации. Аз като ректор никога не съм пътувал с тримата си заместници в руския град Уфа а командировките на хоноруваните преподаватели са изплатени напълно законно и никой никого не е ощетявал. В историята на висшето ни образование няма случай някой да е командирован от друг град и да не са му изплатени разходите за това поясни доц. Буров. Този гратисен период Ви дава възможност да изплатите теглената сума до заплата тоест в рамките на 1 календарен месец. Ако сте убедени че можете да погасите кредита си без проблем в указания от кредитодателя срок възползвайте се от тази възможност да получите веднага нужните средства. Кредит с лихва 0% е изгоден за всички които имат сключен трудов договор и получават редовно възнаграждението си. Или получават доходи от наеми ренти и други източници. В този случай на кандидата могат да бъдат изисквани допълнителни документи. Вие заявихте на 8 февруари т.г. пред Народното събрание че сте назначили проверка относно дейността на Правно-историческия факултет. Бихме искали в нея ще бъдат включени и очертаните от нас проблеми. Надяваме се че те биха могли да бъдат породени от недостатъчна или неточна информация но същевременно разчитаме че при установяване на факти и действия в ЮЗУ които са в разрез със Закона за висше образование в спешен порядък ще упражните правото си на контрол което Ви вменява чл. 10 ал. 2 т.7 на Закона за висше образование. Вие като министър на образованието и науката и ние като членове на академичния състав на ЮЗУ сме отговорни за бързото предотвратяване на закононарушенията и на действията които водят до накърняване престижа на университета. С цел предотвратяване на използването на невярна или заблуждаваща информация в рекламите се предвиждат задължителни елементи на рекламите които задължително се представят с еднакъв по размер вид и формат шрифт. Регламентира се че за реклама с която се мамят потребителите се прилагат чл. 68б-68м от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Това законодателно разрешение има огромно практическо положение тъй като чл. 68б-68м от ЗЗП сочат кога една търговска практика заблуждава потребителя и дават право на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ да забрани такава практика а на потребителите да развалят своите договори. На практика това означава че ако кредитополучателите са били подведени от една реклама да сключат договор за кредит КЗП се произнесе с влязло в сила решение че рекламата на банката или на фирмата за бързи кредити е заблуждаваща то потребителите имат право да развалят договорите си за кредит сключени заради обещанията в тази реклама.