кредити та його форми

table
Бърз И Лесен Кредит До 5000 Лева Бързи кредити е набанкова финансова институция която предоставя бързи потребителски кредити до 30 мин само срещу лична карта. Отпускат се суми от 500 700 или 1000 лв. Вноските са месечни погасяват се по банков път. Предлагаме и бързи ипотечни кредити. Без доказване на доходи. Възможност за онлайн кандидастване. Вместо с документи и подписи фирмите за бързи кредити са измислили интересен метод за събиране на задълженията си без спънки. Чрез стимулиране на кредитополучателя. Това се случва посредством бонуси. Преждевременното погасяване на кредита не само не увеличава таксата но нещо повече може да ви направи лоялен клиент. Това ще намали лихвата по следващият ви кредит като дори може да направи един нов бърз кредит в бъдеще безлихвен. Глоба от 1600 лв. постанови съдът в Разград за млада жена оставила заключени трите си малки деца у дома без надзор. Майката беше обвинена че през нощта на 7 февруари т.г. заключила рожбите си най-малката от които на 2 години сами в апартамента. Взела ключа и не оставила храна. Жилището било без отопление мръсно и разхвърляно. Съседи подали сигнал че децата са сами на следващия ден. Социалните служители извели малчуганите от дома им. Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия свързани с усвояване и управление на кредита. На следващо място той не може да събира повече от веднъж такса и/или комисиона за едно и също действие като е въведено и изискването видът размерът и действието за което се събират такси и/или комисиони да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит (чл. 10а ЗПК). Според новите регулации годишният процент на разходите (ГПР) не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута определена с постановление на Министерския съвет на Република България (чл.19 ал.4 ЗПК). Ако бъде уговорен по-висок процент то съответната клауза се счита за нищожна а надсъбраните суми се приспадат при последващия плащания при кредита. Когато кредиторът откаже да Ви предостави кредит въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни по чл. 16 той е длъжен да Ви уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената справка и за съдържащите се в нея сведения за Вас. Това не се отнася за случаите когато предоставянето на тази информация е забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване на обществения ред и сигурност.