кредити с ниски лихви

table
Бърз Кредит Онлайн Без Поръчител И Без Доказване На Доход Само Срещу Лична Карта (Бърз Проучване на INTERNATIONAL SERVICE CHECK по метода на тайния клиент провери 13 базирани в България банки показа че най-добре ослужват клиентите си SG Експресбанк AllianzBank и PiraeusBank. Все по често гражданите се обръщат за получаване на бърз кредит именно към различните финансови институции занимаващи се с това които на българския пазар съвсем не са малко за неговите мащаби и водят изключително агресивна рекламна политика сред всички слоеве на обществото. Най-често услугата бърз заем онлайн се промотира след работещите хора от средната класа на които се препоръчва експресен заем до получаването на редовната заплата. Както показват изследванията на дребното потребителско кредитиране този вид скоростно получаване на паричен заем по принцип е за изключително кратки срокове – от седмица до месец или два. Именно по тази причина високите лихвени ставки не притесняват о повечето клиенти. За Кийосаки – напр. споменатата долу идея плати първо на себе си” и идеята че не можеш да забогатееш по друг начин освен чрез стартиране на частен бизнес или чрез мащабни инвестиции. Също не ми харесва идеята че като видиш интересна възможност е задължително да я сграбчиш пък дори и с пари назаем. Понякога може така но по-често това е лош и рискован избор. При предсрочно погасяване на кредита от страна на потребителя извън посочените по-горе случаи кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита когато то се извършва през период в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на кредитора не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 05 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. Кредиторът може по изключение да търси и по-голямо обезщетение ако докаже че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита превишаваща посочените размери. ОК – бърз ипотечен кредит предлагат кредитиране срещу ипотека на жилище в размер от 5000 до 200 000лв. Единственото предимство на обезпечените кредити е че има възможност да ви ги отпуснат дори когато кредитното ви досие свети в червено като светофар. Ок пишат за себе си че предлагат кредит срещу два документа какви документи не се посочва но моето лично предположение е че това са лична карта и нотариално заверено ксерокопие от нотариален акт.