кредити с лошо цкр 2015

table
MoitePari.bg Нов метод за измама при бързите заеми от разстояние бе разкрит от потърпевши. Един от тях е Владислав Пенев който не знаел че е изтеглил два бързи кредита и наивно решил да си направи кредитна карта в банка. Там разбрал че е в черния списък на БНБ за некоректни длъжници. Изуменият Пенев наубил че е изтеглил везнъж 200 втори път 300 лева след това не ги е върнал и с лихвите дългът му е достигнал 900 лева. При проверката се оказало че в документите он лайн са попълнени правилно ЕГН-то му номерът на личната карта а имейлът и другите данни са подправени. Злоупотребата с лични данни при малки бързи кредити е почти макова призаха от фирмите-кредитори. Понеже тези пари не се дават лице в лице с кредитоискателя и молбата е попълва по интернет всеки може да се представи за друг стига да ме знае ЕГН-то и номера на паспорта. Жилищен кредит с фиксирана лихва. Това за оферти за жилищен кредит при които лихвеният процент по кредита е фиксиран за период от време(обикновено от 1 до 5 години). По време на този период размера на лихвеният процент по жилищният кредит няма да се промени независимо от настъпването на каквито и да е промени които иначе биха повлияли на неговият размер. Освен че ползват информацията от Централния кредитен регистър трезорите съхраняват и допълнителни данни за потребителите изисквани от тях при подаване на молба за заем. В някои случаи досието може да е много подробно и да оценява и фактори като лоялност на клиента притежавани дебитни и кредитни карти в други банки и дори дали домакинството притежава домашни любимци. Съгласно разпоредбите на чл.66 ал.2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) всеки кредитор от списъка има право в 14-дневен срок от обявяването на списъка на оспорените вземания към КТБ АД (н) т.е. до 11 декември 2015 г. (включително) да получи копие от подаденото срещу вземането му възражение и от доказателствата към него. Копия на документите могат да бъдат получени в деловодството на Централно управление на КТБ АД (н) – гр. София ул. „Граф Игнатиев” №10 както и в следните подразделения на КТБ АД (н): ФЦ „Благоевград ФЦ „Бургас ФЦ „Варна ФЦ „Плевен ФЦ „Пловдив ФЦ „Русе ФЦ „София-Запад ФЦ „София-Център ФЦ „София-Юг ФЦ „Стара Загора ОРМ „Красно село ОРМ „Младост-1 и ОРМ „Южен парк. b2b Magazine е и най-четеното онлайн бизнес списание в България. Тиражът достига 200 000 месечно от дигиталното и хартиеното издание. Медията има силно присъствие в мрежата на собствен домейн и собствена онлайн платформа за по-удобно четене и разглеждане на всеки нов брой. b2b Magazine е първото българско списание и изобщо печатна медия у нас която има своя версия за iPad iPhone и Android както и за новите таблети които излизат на пазара.