кредити през почивните дни

table
Кредит Уикипедия Другарки и другари и с грамоти и и без грамоти ако фотоапаратите идват от Казахстан то за тях се дължи мито и ДДС. Организаторите е трябвало да се сетят за това и да платят митото предварително но.. казахстанска работа! 😉 Както личи обаче дори в БНР няма някой който да го знае това а само се ‚фърля пяна че на дечицата им взели наградите. Лихвата е сбор от плаваща величина (пазарен индекс – ОЛП Юрибор или банков/базов лихвен процент) и надбавка. Освен прогноза как ще се променя плаващата величина е важно да се види дали банката е оставила буфер (или коридор) който да предпазва до известна степен клиента от движението на плаващата величина в посока нагоре както и да предвижда възможности за намаляването й при определени условия свързани с актуалните пазарни нива. Идеята е следната – ако плаващата величина е ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ лихвата на клиента да се вдига само ако ОЛП се вдигне с повече от 2 процентни пункта. Добрата новина е че в момента на пазара се предлагат продукти с лихви които са едновременно прозрачни (плаващата величина е пазарен индекс) и са защитени от увеличение с описаните по-горе буфери или коридори. Необходимо е транзисторът VT1 да има коефициент на усилване по ток не по – малък от 120 а VT2 и VT3 могат да се заместят с един PNP мощен транзистор от типа 2Т7532 но коефициентът му на усилване при ток на възбуждане 33 А не трябва да е по – малък от 50. При наличие на посочените в схемата транзистори не е нужно да се утежняват режимите на работа на операционния усилвател и транзистора VT1 а също така може да се наложи и уточняване на стойността на резистора R13. Акумулаторът се нуждае от определено напрежение за да се дозарежда. Освен това яркостта на светене на фаровете не бива да се влияе от оборотите на двигателя. Напрежението което се произвежда от генератора следователно трябва да се поддържа постоянно в определени граници. Генерираното напрежение зависи както от оборотите на двигателя които постоянно се променят така и от напрежението върху възбудителната намотка в ротора. Затова целта на този регулатор е именно напрежението на възбудителната намотка. Робинс по телеграфу передал в качестве высшего символа надежды предложение Троцкого принять западных военных специалистов для помощи в создании новой русской армии. Роль Нокса (исключавшего 498 сотрудничество с Советами) при Робинсе исполнял посол Френсис отказывавшийся верить в немыслимый союз. Он видел в новой русской армии четко и ясно выраженную угрозу социальному строю Запада. Но Френсис был не «абсолютным Ноксом» и не исключал для себя сотрудничества с Советской Россией полностью поручая военному атташе начать переговоры с центральным русским правительством. В любом случае размышлял переехавший в Вологду Френсис новая русская армия будет единственным для России инструментом самозащиты от немцев. (У посла были и более потаенные мысли: «Моим подлинным и строго тайным намерением является так организовать эту армию чтобы ее можно было изъять из-под большевистского контроля использовать ее против немцев и даже против ее создателей» 940 ).