кредити от частни лица за хора с лошо цкр

table
Провидент С „Кредит у дома получаваш парите в брой до 24 часа в твоя дом. Кандидатствай онлайн и вземи сега своя кредит за период от 12 27 45 и 60 седмици при максимален размер на ГПР 50.0% с лесно одобрение без поръчители обезпечение и банкови гаранции! Ако след разговорите длъжникът не плати идва ред на принудителното събиране. Когато бъде осъден срещу длъжника се изправя съдебният изпълнител. Само той по закон събира задълженията принудително. От близо две години у нас има частни съдебни изпълнители. България и Великобритания са единствените страни в Европа в които има и частни и държавни съдебни изпълнители. От април 2006 година когато отвориха врати първите частни кантори до сега вече има 167 в цялата страна. Само 10 дена остават до официалното оповестяване на кандидатурите за ректорския пост. Но предизборният пасианс вече е подреден. Ясни са имената на основните играчи както и кой с кого и за какво ще играе. Истинската битка ще се води между настоящия зам.-ректор по учебната дейност проф. дфн Стоян Буров декана на Педагогическия факултет доц. дпн Пламен Легкоступ и колегата му от Стопанския факултет доц. д-р Байко Байков. На тях е заложил и ректорът проф. дфн Иван Харалампиев. Няма пречка само единият от съпрузите да фигурира като купувач в нотариалния акт за покупко-продажба. Тъй като имотът е придобит по време на брака същият става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи независимо на чие име е придобит. При развод или по време на брака ако важи причини налагат това съпружеската имуществена общност може да се прекрати. Тогава всеки от съпрузите придобива идеална част от общия имот. Поставя се въпросът кой каква част придобива от имота. В разследването се посочва че обединяването на двата центъра води и до обединяване на бюджета за ремонтите на линейките в размер на около 1 700 000 лв. Журналистът разкрива поне две нередности в разходването на тези средства. Първо че се ползват услугите на подизпълнител което не е регламентирано в договора за обслужване. Както и че се надписват часове за извършването на ремонтните услуги. За излъченото разследване Генка Шикерова е атакувана с жалба от директора на ЦСМП пред Комисията за журналистическа етика която я отхвърля като неоснователна.