кредити от банки

table
Увеличаване На Продажби И Привличане На Клиенти Съвсем наскоро компания за онлайн кредити отпразнува своята първа година на българския пазар. Свързахме се с Ивайло Ибришимов изпълнителен директор за България за да ни разкаже малко повече за компанията и перспективите ѝ на пазара. Разпитахме го смело а той ни отговори доста подробно прочети може да ти е полезно. Ако сте бездействали и не сте се защитили или сте оспорили дълга но въпреки това арбитражът ви е осъдил единственият път за защита е да образувате дело пред Върховен касационен съд. Същата възможност имате и в случаите в които съвсем незаконно са ви осъдили без въобще да са ви уведомили че има заведено арбитражно дело – случаи които не са редки в практиката. Пред ВКС може да заведете дело в тримесечен срок откакто сте узнали за арбитражното решение. Внимавайте да не го пропуснете защото след това арбитражното решение дори и несправедливо влиза в сила и повече нямате път за защита. ВКС не разглежда делото по същество т.е. не проверява коя страна в спора е права а може да отмени решението на лимитативно изброени основания например защото не сте били уведомени за започналата срещу вас арбитражна процедура. От създаването на Арбитражен съд Перник при СНЦ „КРИБ ПЕРНИК” заедно с моите колеги положихме много усилия да поставим основите на една правораздавателна институция в която се разглеждат и решават правни спорове обективно и законосъобразно! По всяко от делата които са образувани в създадения от нас Арбитражен съд на страните се изпращат всички документи както и Правилникът по които се разглеждат делата от Арбитражен съд Перник и списък на арбитрите. За заседанията на АС Перник на страните се връчват призовки за коя дата и час е насрочено ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ в което страните могат да ангажират защитата си лично или чрез техен процесуален представител. В зависимост от поръчителите и залога може да намалите лихвата – обикновено лихвата без поръчители е около 15 – 16% а при един или двама поръчители лихвата е по-малка с около 2 – 3%. Като единствения минус тук е че ще трябва да отделите повече време за попълване на документи. При ипотекиране на жилище за потребителски кредит също плащате по-малка лихва – около 12 – 13%. След подаденото искане за заем до 20 минути ще получите отговор. При одобрение трябва да представите обезпечение което се изразява в 1 поръчител за кредит дължим с 1 вноска а при кредити с повече от 1 вноска се изисква поръчител или банкова гаранция. Поръчителят също трябва да е над 21г да е с чисто ЦКР да има безсрочен трудов договор и да представи служебна бележка за доходите му от работодател за период от 6 месеца назад.