кредити калкулатор

table
БЪРЗИ КРЕДИТИ IzgodenCredit Рекламите за кредити започват да да ни правят все по-голямо впечатление и затова има едно много просто обяснение – пазарът започва да се насища на компании развиващи дейност в сферата на онлайн кредитирането. Надявам се опитът ми да е от полза на тези които тепърва започват да ползват подобни услуги и да им бъдат спестени възможните неприятни изненади които в много случаи съпътстват бързите кредити. Постарал съм се да бъда възможно най-обективен. Това никак не е лесно като се има предвид че някои кредитодатели нямат особено прозрачни условия (да не кажа че условията им изобщо не са прозрачни) и много от важната информация е скрита в дребния текст на предълги договори и скучни (но препоръчителни за четене уви) Общи условия”. Повечето банки отпускат банкови кредити при условия които след определен момент променят. Промените са регламентирани предварително. Пример: за това доста разпространена клауза в договорите за банков кредит – даваща право на банките едностранно да променят лихвения процент /да повишават лихвата/. Клауза която при изпълнение на определени предпоставки се приема за неравноправна от Съда. Това позволява да се върнат на Кредитополучателя надплатени /платени без основание/ суми за минали периоди представляващи размера на повишената лихва. На пръв поглед сумата не изглежда значителна но при внимателна калкулация се оказва че вредата нанесена от Банката никак не е малка. Това не означава че и по-големи кредити са невъзможни но те са рядкост. Бързото кредитиране най-често е обвързано с вашата работна заплата. Колкото по-висока е тя толкова по-голям кредит може да ви се отпусне. По тази причина ако не печелите достатъчно фирмата за бързо кредитиране може да ви откаже по-висок кредит дори и ако по принцип тази услуга се предлага и такъв кредитен продукт съществува. Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само за клиенти на трудов договор; не се прилага при обединение на задължения и/или при кандидатстване онлайн. В случай че е избрана опция за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит Банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това че има изготвено становище по подаденото искане с което го одобрява или отхвърля или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/ на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център в който е подал искането. При одобрение банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 – 17:00 часа.