кредити за хора с лошо цкр пловдив

table
Как Бързо Да Взема Кредит С 0% Лихва? Активната трудова заетост е най-значимият фактор за кредитните институции и той винаги се взима предвид по време на разглеждането на документите на гражданите когато кандидатстват за различни финансови продукти в това число и бързите кредити. Снежана Тодорова:За съжаление практиката наложи и реалната ситуация в страната наложи идеята и работата по един такъв закон. Аз веднага казвам и знам че ще предизвика смут и вълнение и сред колегията и не само сред колегията но идеята е следната – Вие знаете колко отдавна са приети журналистическите правила – 1994 година има утвърдени журналистически правила за работа от Съюза на българските журналисти. Те влязоха за основа в Етичния кодекс. Почти всички по-големи наши медии се включиха в изработването. Включиха се представители на Съюза на българските журналисти. Включиха се представители на BBC на Немския съюз на журналисти на Факултета по журналистика медийни експерти. Правилата които бяха направени създадени които би трябвало да работят за съжаление се показа че не е достатъчно. Принципите това което е записано в тях е много добро но то просто не се спазва. Извинете ме но аз имам едно елементарно обяснение защо не се спазва. Остава да си вземем поука че информацията трябва да се защитава и едно просто недоглеждане може да струва скъпо на неочаквано много хора. Това е и пореден пример защо имаме остра нужда от системи като електронната идентификация където метафоричният ключ за достъп до личните ни данни е в собствените ни ръце също както и прозрачността кой и кога го е използвал. Най-колоритният случай на преписване в Техническия университет – София е отпреди 3 години когато GSM-ите и mp3-ките все още бяха лукс. По време на изпита по математика радиоклубът към университета засякъл честота на която по радиостанция диктували на кандидат-студент решенията на задачите. Слушахме от кабинета на ректора дали диктуват правилните решения разказват през смях служители на техническия ВУЗ. Оттам се похвалиха че тази година няма заловени преписвачи а само по математика 950 кандидати са изкарали оценки над 5.50 а това прави приемния бал много висок. Функционалният ни анализ показа че колегите от НСлС са обезпечени материално че имат сериозен кадрови ресурс но не се постига в пълна степен срочно и качествено разследване. Броят на приключените от тях дела е малък – например за миналата година един следовател от НСлС е приключил средно три дела. Този факт просто няма нужда от коментар. Отделен е въпросът че в НПК няма разпоредба която да регламентира изрично кой може да възлага конкретни дела на НСлС. Безусловно регламентирана е единствено дейността на тази служба в областта на международноправното сътрудничество. Обичайно при дела от фактическа и правна сложност възлагането става по предложение на съответния административен ръководител до главния прокурор който възлага делото.Тоест по сегашната уредба проблемът опира до административните ръководители.