кредити за просрочени задължения

table
Website Review For Credissimo Бързите кредити се отпускат без да се изискват бланки за внесени суми или доказателства за доходи. Също така не се изисква и обяснения за целта за която се иска заемът. Основният минус на бързия кредит е това че лихвата е по-висока в сравнение с банковите кредитите. Тя обаче може да стане непоносима в случаите когато се натрупат няколко неизплатени вноски. Освен това на пазара за бързи кредити има и съмнителни кредитори ето защо човек винаги трябва да се обръща към лицензирани кредитни компании когато има неотложна нужда от паричен заем. Първото задължение на човека е задължението към самия себе си. Негов нравствен закон е никога да не поставя първостепенната си цел в зависимост от други хора. Негово морално задължение е да прави онова което желае стига желанието му да не зависи главно от други хора. Това включва целия обхват на творческите способности мисленето и работата. Но то не се отнася за сферата в която действат гангстерът алтруистът и диктаторът. Тези дни много често се сещах за един поет наш съвременник. Жив и здрав непопадащ в обществения интерес нетърсещ нито внимание нито обратна връзка. Нямах и представа защо толкова натрапчиво ми се искаше да му се обадя защо често лицето му се явяваше пред мен или негови стихове изпълваха с шепот мисълта ми. Днес си мисля че по някакъв начин моето подсъзнание е запомнило че той има празник. Рожден ден. И душата ми тихичко го поздравява. Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физически лица” /ЗДДФЛ/ младите семейства имат възможност да възстановят част от платените от тях лихви по ипотечен кредит предназначен за покупка на единствен жилищен имот. Данъчното облекчение представлява намаляване на данъчната основа върху която се определя дължимият годишен подоходен данък на лицата със сумата на направените от тях през годината плащания за лихви по първите 100 000лв. от ипотечния им кредит за покупка на единствено жилище за семейството.