кредити за пенсионери без поръчител

table
Решението На Вашия Проблем! Повече мъже теглят потребителски кредити в сравнение с жените съотношението е 60/40. Обяснението е че жените са не толкова добре платени. При ипотечните кредити разликата е още по-голяма – 70/30. Голямото търсене на бързи кредити предполага и доста голямо предлагане на подобни финансови продукти. Българският пазар буквално е наводнен с финансови институции които се съревновават за клиенти всеки ден и с всякакви средства. Силната конкуренция води след себе си редица предимства за кредитополучателите – ако преди няколко години за да получи пари назаем българинът трябваше задължително да пусне в дома си кредитодателя днес е достатъчно само да попълни данните си в интернет и да изчака до края на деня. В повечето случаи връщането на кредита става по банков път или на касите на партньорите на фирмите които отпускат онлайн кредити. В някои случаи за удобство на клиента ако фирмата има търговска мрежа и офиси може да се посети съответно офиса и да се погаси кредита или вноската по кредит. При невъзможност за връщане в срок на кредита уведомете незабавно кредитора ви. По въпроси относно потребителите видовете споразумения за потребителски кредит обхванати от член 15 параграф 1 точка а) и б) от регламента не отговарят вече на развиващия се пазар за потребителски кредити при който са разработени различни видове кредитни продукти както това е отразено в Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити28. През 2014 г. по предложение на депутати от Народното събрание сa гласувани промени в Закона за потребителски кредит в частта му отнасяща се до бързите кредити и от 23 юли 2014 г. те са факт. Промените имат за цел да установят и прекратят лошите практики в този сектор за прекомерно големи лихви и такси по кредита с което той става трудно издължим и потребителите попадат във финансова спирала на задлъжнялост.