кредити жилище

table
Заложни Къщи Бургас Поморие Несебър Айтос Все по-важно за всеки гражданин се оказва добрата кредитна история която свидетелства че той е лоялен при използването на кредити от банкови и небанкови финансови организации. Днес ще ви разясним до колко е важна добрата кредитна история при отпускането на бърз кредит. Много лесно избирате си най-подходящия енергоспестяващ модел климатизатор но едва след като сте се посъветвали със специалист. След това Ви се издава оферта-образец. Следващата стъпка е да отидете в най-близката банка сътрудник на Програмата където ще попълните Молба за отпускане на потребителски кредит (Кредит енергия). За тази цел Ви трябват следните документи: лична карта (копие) и оферта (образец). Валутата в която потребителят основно получава доходи или притежава активи от които кредитът трябва да бъде погасен както е било установено при извършване на последната оценка на кредитоспособността по договора за кредит /т.е. при сключването му или при последващо преструктуриране налагащо да се направи нова преценка за възможностите му за изплаща кредита/. До кмета на община Варна Иван Портних сме подали 13 заявления по които имаме 12 мълчаливи отказа и едно положително решение от което узнахме длъжността на служителката кординираща мълчаливите откази – главен инспектор „Контрол и санкции. Забележително е че преди да подадем съответните жалби до съда с нарочни писмени молби поискахме да прегледаме преписките на основание чл.34 ал.1 от АПК за да научим какво и дали въобще е работено по завленията ни но и това право ни беше отказано. Поисках разговор по проблема от заместник-кмета по правните въпроси Пламена Маринова но и молбата ми за такъв разговор беше отклонена. Много търговци създадоха частни арбитражни съдилища в които съдят своите клиенти по бързата писта. Изходът на делото е предопределен търговецът винаги го печели защото той е работодателя на арбитъра. Когато един потърпевш от такова решение желае да се защити той е ограничен: На първо място от законът който гласи че има ли арбитражно споразумение на което търговецът се позовава пред държавния съд последният няма право да гледа делото. На второ място от законът сп…оред който ако вече има постановено арбитражно решение то Върховен касационен съд /ВКС/ може да го отмени на много ограничени основания при половината от които делото се връща отново на арбитражния съд.