кредити до 50000

table
Бързи Кредити От Вивус С Промоция Начало > Финанси и инвестиране > Бързи кредити онлайн – Решението на вашия проблем! Дългоочакваният победител в играта на Ай Еф Джи Лизинг вече е известен. Изпълнителният директор на компанията г-н Симеон Кичуков изтегли печелившия билет с името на г-жа/г-ца Даниела Николова. В присъствието на адвокат Антоанета Николовска г-н Кичуков определи собственика на наградата – смартфон. Очакваме г-жа/г-ца Даниела Николова да се свърже с нас за да получи своята награда. Очакваните от приемането на предложения законопроект резултати (чл. 28 ал. 2 т. 4 ЗНА) са подобряване на дейността на адвокатурата чрез по-квалифицирани специалисти чрез по-големи изисквания към адвокатите и адвокатските дружества чрез по-добър ред за формиране на нейните органи. Това ще допринесе за по-ефективно упражняване на правото на гражданите и юридическите лица на защита и ще съдейства за повишаване на ефективността на правораздавателната дейност. Впрочем като логическо следствие от горното следва да се попита относно евентуалното досие на председателя на президиума на ВАК! Не можем и няма как да знаем дали председателят на президиума на ВАК има или няма досие в ДС! Но при положение че неговата дясна ръка е агент на Държавна сигурност съмнения за съпричастност с комунистическата ченгесарница не може да няма! На 4 юни 2010 г. шефът на ДАНС Светлин Йовчев акостира в Пловдив и обяви че другаря Ангел Стоев ще бъде пенсиониран по негова молба и награден с най-високото отличие на агенцията – почетен знак на ДАНС първа степен. За файда от дългогодишното му началстване не стана дума поне пред публиката която с любопитство наблюдаваше края на една милиционерска кариера започнала от „като наблюдавах баща си се възхитих от занаята на офицерите от ДС” и завършила на кафе в яхтата на Диневи.