кредити до 4000 лева

table
Индивидуални Клиенти Изминаха почти две години откакто дейността на компаниите отпускащи бързи кредити беше уредена в отделен Закон за потребителския кредит. Наистина промените в законодателството наложиха някои ограничения върху дейността на кредитиращите фирми но както изглежда и до ден днешен те остават недостатъчни за разрешаването на проблемите заради които бяха приети. Докато лихвата по някои кредити е фиксирана – тоест предварително обявена и не се променя в други случаи тя може да е обвързана с различни показатели. Най-често това е основният лихвен процент. Той се определя от Българска народна банка на базата на индекс наречен ЛЕОНИА. Това е показател изчислен като средната стойност на всички реално сключени сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България. Съгласно разпоредбите на чл. 64 ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност списъкът включва имената на кредиторите основанието и размера с който е прието вземането вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането. Приетите вземания в списъка са подредени по ред на удовлетворяване а в рамките на реда – по азбучен ред. Такси за рефинансиране: По същия начин както по-горе може да се случи да не успеете да изплатите кредита напълно в договорения срок и да се нуждаете от удължение на срока (преструктуриране) или от допълнителна сума (рефинансиране). Някои от фирмите налагат луди такси за тези услуги а други имат съвсем приемливи начисления. Може да се окаже че е по-евтино да се рефинансира с фирма от втория вид дори това да означава нова молба с разглеждане и всичко отначало отколкото да се продължи кредита при съществуващите вече условия във фирма с високи такси и оскъпяване. Редовна практика било да се отклоняват проверки на транспортните фирми в София и окръга. По закон това не е позволено но ръководството на ведомството намерило няколко начина. Първият е срещу сумата от 1500 лв. да се подскаже на шефа на фирмата да пусне молба за отлагане защото е болен или ще пътува в чужбина. Другият начин е шеф на ДАИ да се обади на инспекторите и да им нареди устно да отложат въпросната проверка за неопределено време. Фрог видя с очите си документ на който е отбелязано именно такова устно разпореждане. Услугата за това също струва около 2 бона. За последните 2-3 месеца по същата схема са били отложени около 70 дружества категорични са запознати. В същото време се прилага и малко по-друга врътка. Фирмата може да е с 50 камиона но в протокола да е отбелязано че са проверени само 5. В столицата има около 2500 фирми и още толкова в окръга.