кредити до 2000

table
Minizaem.bg Site Ranking History Списък на компаниите които отпускат бързи кредити до 1000 лв. онлайн Повечето от заемите са без поръчител и само с лична карта. В тази група бе дискутиран проблема че от близо 100 научни списания издавани в България по-малко от дест се реферират международно и имат импакт фактор. Изходът за голяма част от нереферираните списания е само тяхното закриване. Проф. Трифонов беше дългогодишен редактор на „Известия по химия” станало по-късно „Bulgarian Chemical Communications”. Перфекционист в най-добрия смисъл на думата той милееше за това списание и под неговото вещо редакторство то имаше добри дни. В мътните преходни времена той беше брутално отстранен от безскрупулни ‘командващи парада в Академията’ наранявайки дълбоко чувствителната му душа. Списанието тръгва стремително надолу губи шеметно абонаменти и сега вече е късно за да се направи нещо за спасяването му. В думите на шефа на АГ-то в Русе и последвалата дискусия има също твърдения за задълбочаващ се проблем. Реших да ги проверя използвайки същите онези данни за раждаемостта и възрастта на майките които използвах в анализа ми за възрастовата структура на родилките Там вече показах че броят раждания от момичета под 18 всъщност намалява. „Сензационната новина от вчера ме накара да разширя темата. Напомняме че от днес (21 август 2015 г.) започва да тече 14-дневен срок в който съгласно чл. 66 ал. 1 от ЗБН могат да бъдат направени писмени възражения пред синдика на КТБ АД (н) срещу приети или неприети в списъка вземания. Този срок изтича на 4 септември 2015 г. (включително). Възраженията следва да бъдат внесени на ръка в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: София 1000 ул. „Граф Игнатиев № 10 КТБ АД (н) Централно управление или да бъдат изпращани по пощата на същия адрес. Възраженията подадени по поща ще се считат подадени в срок ако пощенското клеймо носи дата преди изтичане на срока. Мрежовото общество е факт. Регулаторът е имунната система на пазара. Това е решение политическо и не е на нивото на тези две комисии. Директивата е остаряла но няма за цел мегаоргани. Съдържанието в интернет не е обект на регулиране. Няма ярко налагащи се аргументи за конвергентен регулатор. МС може да образува акционерни дружества. БНТ и БНР могат да бъдат акционерни дружества – самостоятелни или холдингови. Ще могат да сключват договори от различен вид.