кредити до 1000 лева

table
Бърза Каса Една от основните причини е че те наистина са бързи. На хората им е омръзнало да обикалят по разни институции най-вече банки в които процедурата е изключително тромава и бавна. Освен това банките отпускат все по-малко потребителски кредити а повечето клиенти имат нужда точно от такива. Сумите по нужните заемите рядко надхвърлят 1000 лв като по-често са в границите на 500 лв. Необходимостта от множество документация за кандидатстване дълъг срок за разглеждате и одобрение накара клиентите които имат нужда от бърз кредит да се отдръпнат от банките и да търсят алтернативни институции. При нужда от пари нашите клиенти имат възможност да подадат заявление за кредит онлайн напълно безплатно от всяка точка с достъп до интернет без необходимостта от посредник. Изпращането на заявление не обвързва клиента с договор за кредит а всеки подписан договор за кредит може да бъде прекратен по желание на клиента в рамките на 14 календарни дни. Преди известно време влязох в Интернет-страницата на Института по органична химия на БАН където съм работил близо 30 години. Кликнах на Solid Fuel Department и прочетох: Head – Associate Professor Dr. Venetzia Minkova. Представих си лабораторията в която съм прекарал хиляди часове. Спомените ми бавно ме връщаха назад назад във времето. Видях лабораторията в началото на 60-те години в която Венеция в полубяла престилка боса и разчорлена се разхождаше и приказваше на висок глас. Замислих се за една особена кариера в най-авторитетната българска научна институция. О: Когато молбата се подава от физическо лице тя следва да съдържа идентификационните данни на лицето по документ за самоличност. Когато молбата се подава от юридическо лице което не е вписано в търговския регистър следва да бъдат приложени официални документи доказващи идентификацията и правосубектността на това юридическо лице както и да бъде удостоверен начина на представляването му. Документи произхождащи от чужди регистри на юридически лица следва да бъдат удостоверени с апостил (освен в случаите когато с международен договор се признават книжата на чуждата държава и без да бъдат заверени с апостил) да бъдат представени в превод и надлежно легализирани от Консулска служба на МВнР. Ако молбата е подписана от пълномощник пълномощното следва да бъде изрично и да бъде приложено към молбата. Много хора които търсят кредит за обединяване на задълженията имат подобен проблем с лоши кредити в миналото или днешно време. Важно е да знаете че дори в тази ситуация има възможности да получите кредит за обединяване на задълженията. В зависимост до каква степен сте задлъжнели и какви възможности да поемете плащането на погасителните вноски имате кредит за обединяване на задълженията може да бъде подходящото за вас финансово решение. На пазара има финансови институции специализирани в отпускане на кредити за обединение на задължение на хора с лоша кредитна история. Вие също така може да покриете дълговете си с ипотечен кредит в случай че притежавате недвижимо имущество.